İşsizlik Sigortası ve İŞKUR

İşsizlik Sigortasının Kapsamı ve Sağlanan Yardımlar

İşsizlik Sigortasının Kapsamı ve Sağlanan Yardımlar

WWW.isakarakas.com

 1.  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi ile 2. fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar.

2.  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar.

3.    Ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler.

 KİMLER İŞSİZLİK SİGORTASINA PRİM ÖDEMEK ZORUNDADIR?

          İşsizlik sigortası zorunlu olup, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82. maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlar üzerinden; Sigortalı % 1, İşveren % 2, Devlet %1 oranında prim ödemektedir. Ayrıca, İşsizlik Sigortası Fonu’nun olası açıkları da Devlet tarafından karşılanacaktır.

 ÖDENEN PRİMLERİN İADESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

İşçinin sigortalılık durumunun herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda; o ana kadar, işçiden ve işverenden kesilmiş bulunan işsizlik sigortası primleri ile Devlet katkı payı iade edilmemektedir. Bu durum, sigortacılık ilkelerinin bir gereğidir.

SİGORTALI İŞSİZLERE HANGİ HİZMETLER SUNULMAKTADIR?

İşsizlik ödeneğine hak kazanan sigortalı işsizlere aşağıda belirtilen hizmetler sunulmaktadır;

1.   İşsizlik ödeneği ödenecektir. Bu ödenek, sigortalı işsizin çalışmış olduğu süre ile doğrudan ilişkilidir. Sigortalı işsizler prim ödeme sürelerine göre; en az 180, en fazla 300 gün süre ile işsizlik ödeneği alabileceklerdir.

2.    İşsizlerin ödenek aldıkları süre içinde; genel sağlık sigortası primleri, SGK’ya yatırılmaktadır.

3.   İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, işgücü piyasası ve mesleki eğitim alanında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

4.    Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmektedir.

5.    İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, yeni bir iş bulmalarında yardımcı olunmaktadır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir