İŞE BAŞLAMA / BIRAKMA BİLDİRİMİ Formu Örneği

  İşveren, Vergi Rehberi    16 Eylül 2012
Yorum Yok

İŞE BAŞLAMA / BIRAKMA BİLDİRİMİ Formu Örneği İÇİN tıklayınız: isebaslama_birakmabildirimi (1)

BİLDİRİME EKLENECEK BELGELER:

1)İşe Başlama Bildirimi Ticaret Sicili Memurlukları Tarafından Bildirilenler Dışındaki Şirketler, Kooperatifler ile Diğer Tüzel Kişilerin Ana Sözleşmesi veya İlgili Mevzuatı Gereğince Düzenlenen Kuruluş Sözleşmesİ

2)İşe Başlama Bildirimi Ticaret Sicili Memurlukları Tarafından Bildirilenler Dışındaki Şirketler ve Kooperatiflerde Ticaret Sicili Gazetesi Müracaatına Ait Belge

3)İşe Başlama Bildirimi Ticaret Sicili Memurlukları Tarafından Bildirilenler Dışındaki Şirketler, Kooperatifler ile Diğer Tüzel Kişilerde Temsile Yetkili Kişilerin İmza Beyannamesi
  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Lütfen Disqus eklentisini kurun.
mobil porno
www.vfxfilm.com | www.wattafilm.com | www.filmaza.com | www.filmsilo.com | www.arvofilm.com| www.tusfilm.com | www.filmcak.com| www.flafilm.com | www.nvpfilm.com| www.filmovtia.com | www.henafilm.com| www.filmikis.com | www.sumifilm.com