İsa KARAKAŞ Sosyal Güvenlik, İş Hukuku ve İş Güvenliği BaşUzmanı


         işgüv    mnr      

Üniversite-Yüksel Lisans-Doktora özel öğrenciliği dahil tüm eğitimi çalışma ve sosyal güvenlik alanında olan eğitimim, 23 yılı aşkın süreden beri  sosyal güvenlik alanında SGK’nın BAŞMÜFETTİŞİ olarak uygulayıcı- denetleyici mesleki tecrübem, çoğu alanında ilk olan 50’yi aşkın kitaplarım, bini aşkın makale ve yazılarım, STK ve medya çalışmalarım, ÇSGB/SGK’da mevzuat katılımcısı deneyimimizle  işveren-çalışan, meslek mensupları,… ve tüm vatandaşlarımıza sosyal güvenlik bilincini aşılamanın, öğretmenin ve bilgilendirmenin gururunu yaşamaktan onur duyuyorum.

  İSA KARAKAŞ 

Sosyal Güvenlik Kurumunun BAŞMÜFETTİŞİ

Sosyal Güvenlik& İş Hukuku&

(A ) İş Güvenliği BAŞUZMANI

50’yi (ELLİ) aşkın Sosyal güvenlik/İş mevzuatı, İSG alanında Kitap Yazarı,

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku-İş Sağlığı ve Güvenliği ADLİ Bilirkişisi

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Eğiticisi  

40’dan fazla saygın dergide 700 aşkın makale yazarı

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Başuzmanı

 A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku-İş Sağlığı ve Güvenliği CEZA Bilirkişisi

 Gazeteci/ Yazar

GURME

Anadolu Halk Müziği derneği Kurucusu ve Denetim Kurulu Başkanı

Türkiye Kızılay Derneği üyesi ve destekcisi

Devlet Denetim Elemanları Derneği  ile SGK Müfettişleri Derneği üyesi …

(isakarakas@gmail.com veya isakarakas@hotmail.com  e-mail gönderin, İsa KARAKAŞ hemen sizi arasın…)

Bir çok gazetede iş ve sosyal güvenlik yazarlığının yanı sıra yıllarca Tercüman Gazetesinin “Çalışma ve Sosyal Güvenlik”  Köşe yazarlığını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundaki Diğer Çalışmaları: Başta işsizliğin önlenmesi ve istihdamın artırılması ile sosyal güvenlik sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu uhdesinde bir çok komisyonda fiilen görev yaparak bu alanda mevzuatın geliştirilmesi, bir çok teşviklerin uygulanması ve bürokratik işlemlerin (işçilerin ve işyerlerinin tek belgeyle tek kuruma bildirilmesi v.s) azaltılmasında katkıda bulundu.

Untitled-2

 20160501_170013

İLETİŞİM KURMAK İÇİN:

isakarakas@gmail.com veya isakarakas@hotmail.com  e-mail gönderin, İsa KARAKAŞ hemen sizi arasın

Bir  Çok  Kurum,organizasyon, Üniversite ve Akademik Ortamda başta sosyal güvenlik olmak üzere,iş hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlikle İlgili Diğer konularda  Tebliğ Sunucusu Olarak  ayrıca 1989 Yılından Beri Üniversite- Yüksek Lisans ve  Doktora Özel Öğrenciliği Dahil Tüm Eğitimi yoğun şekilde İş Sağlığı ve güvenliği ile iş mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Alanında Olan;

“SOSYAL GÜVENLİK& İş Hukuku İle

(A) Sınıfı İŞ Güvenliği UZMANI” dır. 

20 yılı aşkın süreden beri denetim,uygulama, komisyon-mevzuat çalışmaları,eğitim-seminer-konferans…yazı, Radyo/TV ve 50 yi aşkın kitapla Sosyal Güvenliğe yön vermenin onuruyla

2015 aralık 077tt

20150626_1236312016-eylul-tel-foto-860

TV VE RADYO: Bir çok Tv ve Radyoda başta Emeklilik, işçi alacak ve tazminatları, teşvik, işsizlik, istihdam, Kıdem tazminatı,iş sağlığı ve güvenliği, işçi alacak ve tazminatları- genel sağlık sigortası- işveren uygulamaları, iş kanunu , İŞKUR, Kayıtdışı istihdam ile diğer çalışma ve sosyal güvenlik konularında en çok aranan uzman olarak programlara katılmıştır.

tgrtikk1

20150207_114901 20150207_115307 20150207_114448 20150514_175321   ANTALYA-URFA O7-08 2015 1781    ik ht 1

trakyaİK2

 

 

I.EĞİTİMİ: EĞİTİMİNİN   TAMAMI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİDİR”.

Yüksek Öğrenim: Gazi   Üniv. İİBF Çalışma Ekonomisi ve   Endüstri İlişkileri Bölümünde 1993 yılında tamamladı.

Yüksek Lisans: : Gazi   Üniv. Sos. Bil. Enstitüsü Çalışma Eko. ve Endüstri   İlişkileri Ana Bilim Dalında “Sosyal Güvenlik  Konulu  Yüksek Lisans   Tez” çalışmasını hazırlayarak 2005 yılında tamamlamıştır.

Doktora: Gazi   Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri   İlişkileri Ana Bilim Dalında 2006-2007 döneminde “Doktora özel programı”   kapsamında eğitimini sürdürmüştür.

Aldığı Diğer  Eğitimler:

Avrupa   Birliği Proje Süreci  Yönetimi ,

Etkin Mali Yönetim Teknikleri,

AB İyi Uygulama Örnekleri,

Eğiticinin   Eğitimi,

Yöneticinin Eğitimi,

Protokol Yönetimi,

İnsan Kaynakları Yönetimi,

Zaman ve Stres Yönetimi,

Etkili İletişim….

II.KARİYERİ:

1995 yılında SSK Sigorta   Müfettiş Yrd.

1998 yılında SSK Sigorta Müfettişi,

2003-2004 arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında “İstihdamın artırılması” ve İşsizliğin Azaltılması….komisyonlarında görev yaptı

2004 yılında Refakat Müfettişi (Teftiş Kur. Başkan Yrd)

2008 yılında ise  Sosyal   Güvenlik  Kurumu Başkanlığı BAŞMÜFETTİŞ’liği’ ne atandı.

Halen  SGK  (Sosyal   Güvenlik  Kurumunda)   BAŞMÜFETTİŞ olarak görevini devam ettirmektedir.

KİTAPLARI:  İSA KARAKAŞ kitaplarının en önemli özeliği sürekli başucunda tutulan tamamen uygulamaya yönelik ve çözüm niteliğindeki eserler olmasıdır.

İş dünyasının en güvendiği    Sosyal güvenlik&İş hukuku  uzmanlarından olan İsa KARAKAŞ’ın yazmış olduğu 50’yi aşkın   kitaplarından bazıları;

İ.K’cılar/Personelciler/İşverenler/SMMM-YMM/HUKUKÇULAR/ÖĞRENCİLER ile Tüm İşyerleri İçin Uygulamalı Sosyal Güvenlik El Kitabı”  /4. Baskı”

İhtilafların Çözümü ile İşçi Alacak Ve Tazminatları İle Dava Yolları

 Tüm Yönleriyle Herkes İçin  Emeklilik El Kitabı   (SG reformu birlikte Türkiye’de kaleme alınan ilk  kitap)3.Baskı,

“İbraname,

Uygulamalı İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı” 1088 sayfa/  3.Baskı”

*”İş Kazası&Meslek Hastalığı İhtilafları ve Çözüm Yolları”2.Baskı ”

Asgari İşçilik Uygulamaları,İhtilafları ve Çözüm Yolları”4.Baskı

“Kıdem Tazminatı İhtilafları ve Çözüm Yolları”

“Dernek Mevzuatı Rehberi”

“Prim Belgeleri Düzenleme ve Teşvik Rehberi”

“İş Kanunu Uygulaması İle İhtilafları Ve Çözümü”

“SGK&İŞKUR ve İş Mevzuatında İdari Para Cezaları ile İhtilafları ve Çözüm Yolları”

“Genel   Sağlık Sigortası uygulama Rehberi”

“İnşaatçının Sosyal Güvenlik İşlemleri” kitabı,

“Vergi, SGK ve Ticaret Kanunu açısından “FATURA”  (ITO)

“Kamu Kesimi İçin Sosyal Güvenlik Rehberi”

“İşçi Hakları Rehberi”

“e-Bildirge Uygulamasının Usul ve esasları” “SSK&İş Mevzuatı İhtilafları ve Çözüm Yolları” “Belediyeler için Sosyal Güvenlik Rehberi”

“Belediyeler için İş Kanunu Rehberi”

“Çalışma&Sosyal Güvenlik Ve İhale”

“Meslek Hastalığı Uygulamaları Ve Meslek Hastalığı Davaları”

Tüm  Yönleriyle Sosyal Güvenlik Reformu  (Sosyal Güvenlik Reformuyla ilgili   yazılan ilk kitap) “Borçlanma ve Hizmet Birleştirilmesi Rehberi”

“İş Kazası Uygulamaları Ve İş Kazası Davaları”5.Baskı ………

Kamu Kurumları İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi…………..

VII. GAZETE YAZILARI:

İsa KARAKAŞ’ın ulusal ve yerel    çok sayıda gazetede;

Emeklilik, Genel Sağlık Sigortası, Teşvik   mevzuatı, İdari Para cezaları,İşveren-SMMM-YMM işlemleri, İnşaat Ve İhaleli   İşlerde asgari işçilik,  malüllük, iş kazaları-Meslek Hastalıkları,    İstihdam,  kayıtdışı istihdam, işsizlik sigortası, sendikacılık,   iş hukuku, insan kaynakları yönetimi, toplam kalite yönetimi, çalışma   ekonomisi ve çalışma hayatı ile ilgili diğer konularda yazıları   yayınlanmıştır. 2008 yılından itibaren Tercüman Gazatesinin ekonomi yazarlığını yapmıştır. Halen Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi olan  120.000 tirajlı İTO İstanbul Ticaret Gazetesinin sosyal güvenlik yazarlığını devam ettirmektedir.

VIII.DERGİ YAZI VE   MAKALELERİ:

İTOVİZYON, PERYÖN, İNTES İnşaat Sanayi   Dergisi, , Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi,  Vergi Dünyası Dergisi,   Mali  Hukuk Dergisi, Yaklaşım Dergisi, Sosyal Diyalog   Dergisi,   Lebib Yalkın Mevzuat   Dergisi, Maliye Postası Dergisi, Mali Yönetim ve Denetim Dergisi, İhale ve   İmar Dergisi,  İdari ve Mali Mevzuat Dergisi,Vergi Raporu Dergisi, Kara Tahta,  Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, Mali Pusula Dergisi,  ve Sayıştay   Dergisi’nde  başta  sosyal güvenlik    olmak üzere İstihdam, teşvik mevzuatı, kayıtdışı istihdam, işsizlik   sigortası, sendikacılık, Ordu SMMM dergisi, Türk Metal Sendikası Dergisi, iş hukuku, insan kaynakları yönetimi, toplam kalite   yönetimi ve çalışma hayatı ile ilgili diğer konularda 700’ü aşkın yazı   ve  makalesi yayınlanmıştır.Ayrıca Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisinde   hakem kurulunda, Sosyal Diyalog Dergisinin Yayın Kurulunda halen görev   yapmaktadır.

IX.BİLİMSEL TEBLİĞ VE   KONFERANSLARI: 

ANKARA Üniversitesi SBF, Gazi   Üniversitesi,  Pamukkale Üniv. Namıkkale Üniv.  NÖROLOJİK BİLİMLER VAKFI, PERYÖN  ile diğer bir çok kurum ve kuruluşta başta sosyal güvenlik-iş sağlığı ve güvenliği  konuları olmak üzere çalışma hayatına ilişkin çok sayıda bilimsel tebliğ   sunmuş ve konferanslara katılmıştır.

X.Komisyon Çalışmaları:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde “İşsizliğin Azaltılması” ve “İstihdamın Artırılması” komisyonlarında çalışmasının yanı sıra SSK sosyal güvenlik komisyonunda görev yapmıştır.  

timthumb

 İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanındaki Çalışmaları:

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olan KARAKAŞ, 20  yılı aşkın BAŞMÜFETTİŞ  olarak inceleyip-soruşturduğu çok sayıda iş kazası ve meslek hastalıklarında İş Sağlığı  ve Güvenliği Mevzuatını uygulamaktan kaynaklanan tecrübesinin yanı sıra bu alanda aşağıda belirtilen çalışmaları bulunmaktadır. 1-      İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Kitabı ( 2.Baskı),          Kamu Kurumları için İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi ( 2.Baskı), 2-      Değişik akademik ve uygulama dergilerinde yayınlanmış 70’i aşkın makale 3-      Ulusal gazete yazarı olarak  iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili gazete yazıları 4-      Başta www.isakarakas.com olmak üzere internet ortamında çok sayıda  yazıları 5-      İş Kazası&Meslek Hastalığı İhtilafları ve Çözüm Yolları Kitabı (2006 Baskı) 6-      SGK Uygulamalarında Meslek Hastalıkları Ve Davaları Kitabı 7-      SGK Uygulamalarında İş Kazaları Ve Davaları Kitabı 8-      TCK, BK ve SGK açısından İş Kazası & Meslek Hastalığı İhtilafları ve Çözüm Yolları Kitabı (2012/II. Baskı) 9-      İş Kazası Uygulamaları, İş Görmezlik ve Tazminat Davaları Kitabı (2015 2.Baskı) 10-  Uygulamada Meslek Hastalığı Davaları ve Tazminat Davaları Kitabı (2012) 11-  İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili tebliğler, oturum başkanlığı…

 İSA KARAKAŞ’IN USTALIK DÖNEMİ  BAŞUCU KİTAP SETİ

20140713_12121520140713_121802         1.KİTAP

YENİ

UYGULAMALI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

El Kitabı

İLK Baskısı kısa sürede tükenen “Uygulamalı İŞ Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı” nın 2. Baskısı.

2013 Yılı 2 Baskısı / 1088 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Ciltli Ve Lüx Kapaklı.

Risk Değerlendirmesi Ve Rapor Örnekleriyle Sözlüklü- Açıklamalı Örnekli-Form Ve Belge Örnekleriyle- En Çok Sorulan Sorular Ve Cevaplarıyla

  Yeni yürürlüğe konan 6331 sayılı Kanun ile birlikte “İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı” A’dan Z’ye tamamen değişmiştir. Her şeyden önce yeni İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı kamu-özel işyeri ayrımı olmaksızın bütün işyerlerini, işçi-memur-çırak-stajyer-sözleşmeli ayrımı olmaksızın bütün çalışanları kapsamaktadır. Diğer yandan 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunun birkaç maddesi hariç her maddesinde yeni yükümlülükler ve bu yükümlülüklere bağlı olarak çok sayıda ağır idari para cezaları öngörülmektedir. Hatta bazı hallerde işyerinde yürütülen işin durdurulması bile sözkonusu olmaktadır. Sözkonusu Kanunun bazı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyönellerinin çalıştırılmasına ilişkin hükmü hariç idari para cezaları dahil tüm maddeleri yürürlüğe girmiştir. Bu kitapta iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı SGK boyutu dahil bir bütün olarak tüm yönleriyle örnekli, açıklamalı, form ve belge örnekleriyle yer verilmiştir. Ayrıca risk değerlendirmesi örnekleri ve rapor örnekleriyle eser zenginleştirilmiştir. Diğer yandan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilgili olarak en çok sorulan sorular ve cevapları ayrı bölüm halinde ele alınmıştır. Pratik bir rehber anlayışıyla hazırlanan bu eserle işyerlerinde yeni mevzuata uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği sisteminin kurulması, uygulanması ve ihtilafların çözümünde özelikle yararlı olacağı düşünülmektedir 2.KİTAP Tamamı açıklamalı-örnekli

Uygulamalı

Sosyal Güvenlik El Kitabı

3.Baskısı hızla tükenen bu eserin 2013 Yılı 4.Baskısı tamamen yenilenerek-güncellenerek-genişletilmiştir. kitabın tamamı açıklamalı ve örnekli. mevzuata yer verilerek şişirilmemiştir. 2013 Yılı 4 Baskısı/ 890 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Ciltli Ve Lüx Kapaklı. Sosyal güvenliğe ilişkin işlemleri tüm işyerlerini-işverenleri-taşeronlar ile işveren adına fiilen veya dolaylı olarak yürütmekte olan SMMM-YMM, Avukat, Bilirkişi, Aday Stajyer SMMM ve bu alanla ilgili kişileri yakından ilgilendirmektedir. Bu eserde; sosyal güvenlik reformu öncesinde SSK ve BağKur işlemleri olarak bilinen uygulamalara paralele olarak her türlü ve her sektördeki işyerlerinin SGK işlemlerini uygulamalı örnekli ve pratik bir rehber anlayışıyla işyerinin ve işçinin SGK ya bildirilmesinden her türlü prim ve diğer uygulamalara kadar herkesin kolaylıkla anlayacağı ve uygulayacağı bir sistematik dahilinde açıklanmıştır. 3.KİTAP Tamamı açıklamalı-örnekli

SGK- İŞKUR ve İŞ Mevzuatında

İDARİ PARA CEZALARI

ile

ÇÖZÜM YOLLARI

Bu eserde başta SGK olmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu, İŞKUR-İşsizlik Sigortası, Yabancılar Mevzuatı ve Yeni yürürlüğe konan İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu uygulamalarında öngörülen yükümlülükler, bu yükümlülüklere bağlı olarak uygulanan idari para cezaları ile ihtilaflarının çözüm yolları bir bütün olarak ele alınmıştır. 2013 Yılı 2. Baskısı/ 710 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Ciltli Ve Lüx Kapaklı.

YENİ “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” Uygulamasında Yükümlükler, İdari Para   Cezaları ve Çözüm Yolları“SGK” Uygulamasında Yükümlülükler, İdari Para Cezaları, itiraz ve dava Yolları “İş Kanunu”   Uygulamasında İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları“İŞKUR ve İşsizlik Sigortası” Uygulamalarında İdari Para Cezaları ve Çözüm   Yolları ile“Yabancılar Mevzuatında” İdari Para Cezaları ve   Çözüm YollarınınTAMAMI BU ESERDE.

4.KİTAP Emeklilikle ilgili tüm sorularınızın cevabı bu kitapta Tamamı açıklamalı-örnekli

Sorulu-Cevaplı, Tüm Yönleriyle, Herkes İçin

 EMEKLİLİK

El Kitabı

   2012 Yılı 3. Baskısı / 682 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Baskı  Son derece karmaşık ve zor olan emeklilik konusu, “ Emeklilik Planlaması” yapmak isteyen; işçi – işveren – memur – sözleşmeli – çiftçi – özürlü, ev hanımları, çalışan ve çalışmayanlar, esnaf ve sanatkar, işyeri sahipleri ve ortakları bağımsız çalışan, 65 yaş üstünde bulunan yaşlılar, bakıma muhtaçlar, işsizler ve diğer tüm kişilerin emeklilik ile ilgili bütün işlemlerini herkesin kolaylıkla anlayacağı ve sorularına cevap bulacağı şekilde tasarlanmış bir eserdir.  En güvenilir Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı SGK Başmüfettişi İsa KARAKAŞ’ın Sosyal güvenlik reformu bağlamında Türkiye’de ilk olan “Sorulu-Cevaplı Tüm Yönleriyle Herkes için EMEKLİLİK el Kitabı” eseri, baştan sona yenilenmiş ve güncellenmiş son baskısıdır. 5.KİTAP Tamamı açıklamalı-örnekli

İŞVEREN

ve

ÇALIŞANIN

 BAŞUCU KİTABI

Bu kitapla anlaşılması en zor alanlardan olan sosyal güvenlik uygulamalarının işveren ve çalışanlara en basit ve en kolay anlaşılacak şekilde aktarılmaya gayret edilmiştir. Eserin en önemli özelliği uygulamalı–örnekli ve pratik bir rehber anlayışıyla hazırlanması ayrıca güncel ve önemli yargı kararları ile donatılmasıdır. Başka bir özelliği ise hak arama yollarına ilişkin gerekli dilekçe ve diğer form ve belge örneklere yer vermesidir. 2012 Yılı Son Baskısı / 709 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Baskı  İŞVERENLERİN;

 • Ağır idari para cezaları ve diğer müeyyidelerle karşılaşmaması,
 • SGK’nın rücu davalarına bağlı olarak tazminat ödememesi,
 • Yükümlülüklerini mevzuata uygun bir şekilde yerine getirmesi,
 • Taksitlendirme ve tecil haklarından faydalanması,
 • İcra ve haciz halinde hak ve yükümlülükleri,
 • Mücbir sebepler halinde hak ve yükümlülükleri
 • Prim ve SGK Cezalarında zamanaşımı,
 •  İdari para cezaları halinde erken      ödeme indiriminden faydalanılması,
 • İşyeri kayıt ve belgelerini usulüne uygun tutması
 • SGK belgelerinin hatasız düzenlenmesi
 • Teftişlerde kayıt ve belgelerin denetim elemanlarına sunulması
 • Uygulamada karşılaşılan sosyal güvenlik ihtilaflarının çözülmesi ile…

 ÇALIŞANLARIN:

 • Sosyal güvenliklerinin gerçeğe uygun olarak yapılarak mağduriyetlerinin      önlenmesi,
 • Emeklilik planlaması yaparak emeklilik haklarına kavuşmaları,
 • SGK’nın sağlık yardımlarından faydalanması,
 • İş kazası ve meslek hastalığı halinde yapacakları işlemleri, hak ve yükümlülüklerini      yerine getirmesi-Yükümlülüklerini mevzuata uygun bir şekilde yerine getirmesi,
 • Çalışanın veya eşinin doğum yapması halinde hakları
 • Sigorta haklarıyla ilgili SGK’ya itiraz-şikayet ve dilekçe örnekleri
 • Mahkeme yoluna müracaat…
 • Bağ-Kur’luların SSK’lı olmaları…
 • Genel sağlık sigortasından doğan hakları
 • Sigortasız çalışma halinde en etkin şekilde hak arama yolları ve yapılması      gerekenler…

6.KİTAP Tamamı açıklamalı-örnekli Yeni Borçlar Kanunu, TCK, SGK ve İş Mevzuatı uygulamaları açısından

İŞ Kazası&Meslek Hastalığı

İhtilafları ve

Çözüm Yolları

Kitap, baştan sona kadar emsal Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları ile donatılmıştır. İş kazası ve meslek hatsallıklarına ilişkin işlem ve uyuşmazlıklara ilişkin itiraz ve mahkeme yolları örnek dilekçe ve başvuru formlarına da yer verilerek ilgili kimselere rehberlik yapılmaya çalışılmıştır. Mevzuattaki değişiklikler çerçevesinde iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin uygulama ve ihtilaflar ilk defa bu eserde bir bütün olarak ele alınmıştır. 2012 Yılı 2. Son Baskısı / 671 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Baskı Güncel Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay-Danıştay ve Anayasa Kararları Işığında

 • Tüm yönleriyle SGK İş Kazası-Meslek Hastalıkları Uygulamaları
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde Yapılması Gerekenler
 • İş Kazalarının Bildirilmesinin usul ve esasları
 • İş kazasından doğan ihtilaflar ve çözüm yolları
 • Meslek hastalıklarından doğan ihtilaflar ve çözüm      yolları
 • Yeni Borçlar Kanununa göre İş Kazası-Meslek Hastalıklarından      doğan
 • Maddi-manevi tazminat davaları
 • Türk Ceza Kanununa göre ölümlü ve yaralanma ile sonuçlanan      iş kazası ve meslek hastalıklarında cezai yaptırım ve sorumluluk
 • İş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan sorumluluk
 • İş kazası nedeniyle işçiye ödenen tazminatın vergi      karşısındaki durumu
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından doğan destekten      yoksun kalma davaları
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından dolayı SGK’ ya itiraz      ve dava yolları
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından dolayı SGK’nın Açacağı      Rücu Davaları
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından doğan destekten      yoksun kalma tazminatları
 • İş kazası halinde Genel Sağlık Sigortası bağlamında      sorumluluk ve rücu
 • İş Kazası ve MH’nın SGK ve ÇSGB Müdürlüklerine Bildirilmesinin      usul ve esasları ile İş Kazası-Meslek Hastalıklarına ilişkin diğer hususlar…

7.KİTAP Tamamı açıklamalı-örnekli

İŞ KANUNU UYGULAMASI ile İHTİLAFLARI

 Ve

 ÇÖZÜM YOLLARI

Tüm işyeri sahipleri–işverenleri–alt işverenleri ve çalışanlarının iş kanunundan doğan tüm hak ve yükümlülükleri ile yaptırımları özelikli Yargıtay (ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu) kararları çerçevesinde; işyerinin kurulması ve çalışanların işe alınmasından, işten ayrılmasına kadar hatta Yargıtay aşamasına kadar yapılan ve yapılacak tüm iş kanunu işlemleri örnekli – açıklamalı ve uygulamalı olarak herkesin anlayacağı bir sistematik dizayn içerisinde bu rehber eserde açıklanmıştır. Kitabın en önemli özeliklerinden biri de bu yıl içinde yürürlüğe giren “Yeni Türk Borçlar Kanununun” işverenleri ve çalışanları ilgilendiren uygulamalarına yer verilmesidir. Keza yeni Türk Borçlar Kanununda düzenlenen özelikle “İBRA” (İbraname) müessesesi ile hizmet sözleşmelerine ilişkin hükümler tüm işveren ve çalışanlar için son derece büyük önem arz etmektedir. Eserin diğer bir özelliği de İş Kanunu açısından uygulamada işveren ve çalışanlar bakımından önem addeden bazı ödemelerin vergi karşısındaki durumunun belirlenmesi bağlamında özelikli bazı özelgelere yer verilmesi ayrıca “Asgari geçim indirimi”nin uygulamalı-örnekli-form ve belge örneklerine yer verilerek açıklanması teşkil etmektedir. 2012 Yılı Son Baskısı / 750 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Baskı KİTAPTA YER ALAN BAZI KONU BAŞLIKLARI

 • İşverenlik Uygulamaları, Ücretlendirme Uygulamaları
 • Fazla Çalışma Uygulamaları, İzin ve Tatil Uygulamaları
 • Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi, İş Sözleşmelerinin Düzenlenmesi
 • Yeni Borçlar Kanununa Göre Hizmet Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerden Doğan Hak ve Yükümlülükler
 • Kıdem Tazminatı İhtilaflarının Çözümü, İş Sözleşmelerinin Sona Ermesi
 • İhbar ve Kötü Niyet Tazminatı İhtilaflarının Çözümü
 • Çalıştırma Yasakları ile İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Denetim ve İdari Para Cezaları
 • Kıdem Tazminatı Uygulaması, İhbar ve Kötü Niyet Tazminatı Uygulamaları
 • İbraname Düzenleme ile İş Kanunu İhtilaflarının Çözümü ve Dava Yolları
 • İş Kanununun Kapsamında Bulunan Çalışanlar ve İşyerleri
 • Diğer İş Kanunu Uygulamaları…

   8.KİTAP Tamamı açıklamalı-örnekli

 • Her türlü İhaleli işler ile inşaat işlerinin SGK işlem ve ihtilafları bu kitapla çözüldü.
 • SMMM ve YMM’ler SGK asgari işçilik raporu düzenlemeyi yıllardır bu kitapla öğrendi.

Tüm Yönleriyle

İnşaat ve İhaleli İşlerde SGK Uygulamalarıyla

Asgari İşçilik Uygulamaları

İhtilaflar İle Çözümü

2012 Yılı 4. Son Baskısı / 712 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Baskı,    Tüm İnşaat ve İhaleli İşlerin SGK’ ya Bildirilmesi ve Tescil İşlemleri, Özellikli Durumlar, İhaleli İşlerde İş Kanunu açısından yükümlülük ve sorumluluklar, Kamu İhale Mevzuatı Açısından Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Borcu, Tüm İnşaat Ve İhaleli İşlerde Çalışanların Bildirilmesi İşlemleri, İnşaat ve İhaleli İşlerde Prim ve Prim Belgesi İşlemleri, Belediyelerle Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yükümlülük-Sorumluluk ve İşlemleri, İnşaat ve İhaleli İşlerde E-Borcu Yoktur Uygulamaları, Asgari İşçiliğin Hesabında Dikkate Alınan Faturalar… ile inşaat-ihale ve taahhüt konusu işlere ilişkin merak edilen diğer tüm konular… SGK, KIDEM, İŞE İADE, İŞ KAZASI,meslek hastalığı, sgk danışma, emeklilik, izin, işçi şikayeti, sgk dilekçe, sgk teşvik, iş sağlığı ve güvenliği 2015, rizk analizi örnekleri, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, iş kanunu 2015, İŞKUR, işsizlik maaşı, ne zaman emekli,


porno izle