İş Sağlığı ve Güvenliği

İŞ SAĞLIĞI

İŞ SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI

–       İş sağlığı ile ilgili konularda, inceleme ve araştırma çalışmalarının planlaması, programlanması, uygulanması ve sonuçların izlenmesi için çalışmalar yapmak,

–       Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, hassas risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dâhil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli araştırmaların yapılmasını sağlamak,

–       AB müktesebatı, ILO sözleşmeleri ve uluslararası standartları takip etmek, ihtiyaç duyulan konularda yasal düzenlemeler yapılması için öneride bulunmak,

–       Sorumlu olduğu konularda ulusal mevzuatı takip etmek, mevzuatın uygulayıcılarından alınan geri bildirimleri değerlendirmek, kayıt altına almak ve gerekiyorsa yenileme için öneride bulunmak veya bu işlemlerin yapılmasını sağlamak,

–       İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak ortak projeler yapmak / yapılmasını sağlamak ve projenin sonuçlarını izlemek,

–       İş sağlığı ve güvenliğinde ihtiyaç, öncelik, politika ve stratejilerin belirlenmesi amacı ile kurulan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplantılarının sekreteryasının yürütülmesini sağlamak,

–       İaşe Bedeli Kurulu toplantılarının sekreteryasının yürütülmesini sağlamak,

–       Tozla Mücadele Komisyonu ve Pnömokonyoz İzleme Birimi çalışmarını koordine etmek ve sekreteryasının yürütülmesini sağlamak,

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir