İş Sağlığı ve Güvenliği

İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği sınavları…

SINAV BAŞVURUSUNDA İZLENECEK YOL HARİTASI 1. Öncelikle, 35 TL sınav ücreti, 28 Kasım 2011 – 09 Aralık 2011 tarihleri arasında;  T.C. Ziraat Bankası Ankara BeĢevler ġubesi

 Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez ġubesi

  Türkiye Halk Bankası Küçükesat ġubesinden birine , kurumsal tahsilat programı aracılığıyla yatırılır. Sınav ücreti bankaya yatırılırken Kurumsal Tahsilat ile iĢlem yapılacağını ve girecekleri sınavın adının söylemesi yeterlidir (iĢyeri hekimliği veya iĢ güvenliği uzmanlığı sınavı gibi).

2. Banka iĢleminden sonra 09 Aralık 2011 Cuma gününe kadar, http://www.meb.gov.tr adresine giriĢ yapılmalıdır.

3. Menüde açılan ‘kontrol kodunu’ giriniz.

 4. Gerekli kimlik bilgilerini giriniz. (T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Baba Adı, vb.) “GiriĢ” butonuna basınız.

 5. Açılan yeni sayfanın sağ bölümüne resminizi eklemeniz gerekiyor. Bilgisayarınıza yüklemeniz gereken fotoğrafınızın “jpg” formatında olması gerekiyor. Yüklemek istediğiniz fotoğrafı masa üstüne kopyalayınız. Fotoğrafınızın 10 KB büyüklüğü geçmemelidir. Eğer fotoğrafın dosya büyüklüğü 10 KB’den büyük ise, bilgisayarın ‘BaĢlat’ menüsünden ‘Donatılar’ ve donatılardan da ‘Paint’ seçeneği tıklanır. Açılan sayfanın sol üstte bulunan bölümlerinden ‘Aç’ yazan bölüm iĢaretlenir. Açılan menüden ‘Masaüstü’ tıklanır. Buradan da, az önce masaüstüne yüklediğiniz “jpg” formatındaki fotoğraf seçilir. Paint penceresinin üst bölümünde bulunan ‘Resim’ menüsü tıklanır. Açılan pencereden yatay ve dikey küçültme iĢlemleri ile fotoğrafın dosya büyüklüğü, fotoğrafın küçültülmesiyle birlikte azalır.

 6. ‘Gözat’ butonu seçilir ve masaüstünüzde bulunan fotoğrafınız iĢaretlenir.

 7. ‘Resim Ekle’ butonu tıklanır ve fotoğrafınızın ilgili bölüme yerleĢtiği görülür.

8. Alt satırlara indiğinizde, yatırdığınız sınav ücretinin varlığını görürsünüz.

 9. Adres Bilgilerinizi de girdikten sonra, son kez bilgilerinizi tekrar kontrol ederek ‘Kaydet’ (BaĢvuru yap) butonu tıklanır. Yukardaki adımları gerçekleştirdikten sonra:

a) 19 Aralık 2011 tarihinden itibaren 24.12.2011 tarihinde yapılacak olan sınav için “giriş belgesi” http://www.meb.gov.tr/ web adresinden çıktı olarak alınabilecektir.

b) YazdırmıĢ olduğumuz sınav giriĢ belgesinde, sınava gireceğiniz adres yazıyor olacaktır. NOT: SINAV BAġVURU ĠġLEMLERĠNĠZĠN SON GÜNE BIRAKILMAMASI ÖNEMLE RĠCA OLUNUR. DOĞABĠLECEK SIKINTILARDAN KĠġĠLER SORUMLUDUR

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir