İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanlığı sözleşmesi yapacaklar DİKKAT!!!!

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunu’ nun geçici dördüncü maddesinin birinci fıkrasında “Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm doğrultusunda iş güvenliği uzmanlığı çalışma sözleşmesi yapan/yapacak olan işverenlerin, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine göre; bu sözleşmeleri, beş işgünü içerisinde Bakanlığa göndermeleri gerekmektedir.WWW.isakarakas.com

 Bu itibarla; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayımı tarihi olan 30.06.2012 tarihinden önce, tehlikeli sınıfta yer alan işyerleriyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları arasında www.isakarakas.comyapılan sözleşmeler ile çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleriyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları arasında yapılan sözleşmelerin (EK:4)  yenilenerek gönderilmesi halinde tekrar değerlendirmeye alınması mümkün olacaktır. 

(c)www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir