İş Sağlığı ve Güvenliği

İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 –       İş güvenliği ile ilgili konularda, inceleme ve araştırma çalışmalarının planlaması, programlanması, uygulanması ve sonuçların izlenmesi için çalışmalar yapmak / yapılmasını sağlamak, gerektiğinde diğer daire başkanlıkları ile koordineli çalışmak,

–       AB müktesebatı, ILO sözleşmeleri, ulusal ve uluslararası standartları takip etmek, ihtiyaç duyulan konularda yasal düzenlemeler yapılması için öneride bulunmak, mevzuat çalışmalarını koordine etmek ve görevlendirilmeleri halinde mevzuat çalışmalarına katılmak,

–       Sorumlu olduğu konularda ulusal mevzuatı takip etmek, mevzuatın uygulayıcılarından alınan geri bildirimleri değerlendirmek, kayıt altına almak ve gerekiyorsa revizyon için öneride bulunmak,

–       İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak ortak projeler yapmak / yapılmasını sağlamak ve sonuçlarını izlemek,

–       İş sağlığı ve güvenliği bilincinin gelişmesi amacıyla çeşitli yaş gruplarına yönelik eğitim çalışmalarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlamak, sonuçlarını izlemek,

–       İş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili istatistiklerin takip edilmesi ve güncellenmesini sağlamak,

–       İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfını belirleme çalışması ve ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak,

–       Birim Kalite Ekibinin çalışmalarını izlemek ve kontrol etmek,

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir