Genel

İhalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmeler nedeniyle yükleniciden tahsil edilecek onbinde beşin Kurum hesaplarına yatırılması!!!! Hesap değişikliği!!!

4734 s. Kanunun 53. maddesinin (j) fıkrasının 1 numaralı bendinde yer alan hüküm gereğince, Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden; bedeli 288.215 TL’yi (2012 yılı için) aşanlar için, yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşinin Kurum hesaplarına yatırılması, idareler ve noterlerin de bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında araması zorunludur.

4734 sayılı Kanun kapsamına giren idarelerin Kanunun 3 üncü maddesine göre istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.

Ancak anılan Kanun maddesine göre istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin sözleşmelerinin imzalanması aşamasında idarelerin ilgili mevzuatları gereğince yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşinin idarelerce Kurum hesaplarına yatırılmasının istenmesi durumunda; çevrim içi tahsilat modülü üzerinden ödeme pusulasının düzenlenememesi nedeniyle ödemenin, Kamu İhale KurumununZiraat Bankası Çukurambar Şubesi’nin TR07 0001 0019 3705 5035 3850 93 nolu hesabına yapılması gerekmektedir.

Merkez Bankası’ndan EFT olarak yatırılan ilan bedelleri için kullanılan TR26 0001 0007 9905 5035 3850 03 yerine TR50 0001 0019 3705 5035 3850 95 IBAN numarası kullanılacaktır.

Dekontta yer alacak bilgiler:

1) Gerçek/tüzel kişinin TC kimlik NO/VKN
2) Adına ödeme yapılan gerçek/tüzel kişinin adı
3) İşin adı ve İKN’si ile idare adı.

Tüm idareler ve gerçek/tüzel kişilere önemle duyurulur. (KİK)

Çukurambar Şubesi IBAN Numaraları

TR07 0001 0019 3705 5035 3850 93
TR50 0001 0019 3705 5035 3850 95

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir