Genel

İhale sözleşmesinin imzalanacağı son gün nasıl belirlenir?

 İdareler ve istekliler tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 42. maddesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalaması için öngörülen on günlük sürenin sonuncu gününün hafta tatiline rastlaması durumunda takip eden ilk iş gününde sözleşme imzalanmasının mümkün olup olmadığı hususunda Kurum görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında, 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihi izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususunun bildirileceği hüküm altına alınmıştır.

4734 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde ise bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükmü yer  almaktadır.

Sözleşme imzalanacak sürenin son gününün tatil gününe rastlaması durumuna ilişkin olarak Borçlar Kanununun 77 nci maddesinde ise esas itibariyle kanunen tatil olarak kabul edilen bir güne tesadüf eden vadenin kendiliğinden bu günü takip edip tatil olmayan ilk güne geçeceği hüküm altına alınmıştır.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda; ulusal bayram, resmi ve dini bayram, yılbaşı günü ve 1 Mayıs genel tatil günleri olarak düzenlenmiş, bu günlerde resmi daire ve kuruluşların tatilde olduğu hüküm altına alınmıştır. Genel hafta tatili ise 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunda düzenlenmiştir.

4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde, sözleşmenin imzalanması için öngörülen  on günlük kanuni sürenin, son gününün ulusal bayram, resmi ve dini bayram, yılbaşı günü, 1 Mayıs  veya genel hafta tatiline rastlaması durumunda, sözleşmenin bugünleri  takip eden ilk iş günü mesai saati bitimine kadar imzalanabilecektir.

Bu kararın Kurumun internet sayfasında yayımlanmasına ve konuya ilişkin görüş soran idarelere de bu kararda belirtilen hususların bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

KAMU İHALE KURULU KARARI

Karar Tarihi                                               : 21.11.2011

Karar No                                                     :            2011/DK.D-214

 

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir