Genel Sağlık Sigortası

Hak Sahibi Olarak Öğrenim Gören Çocukların genel sağlık sigortalılıklarında son durum

19.1.2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6385 s. Kanunla 5510 s. Kanunun 67. maddesinin 4. fıkrasına eklenen cümleye göre, hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetlerinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.

Söz konusu düzenleme 1.6.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, bu tarihten itibaren lise ve dengi öğrenim gören aynı zamanda hak sahibi olarak ölüm gelir/aylığı alan hak sahibi çocuklar, mezuniyet tarihlerinden itibaren 120 gün süreyle daha ölüm gelir/aylığı aldıkları kapsamda sağlık hizmetlerinden faydalanacaklardır.

 (4/1-a) ve (4/1-b)  kapsamındaki sigortalılardan dolayı ölüm gelir/aylığı alan, lise ve dengi öğrenim gören erkek çocukların ödemeler sisteminde kayıtlı mezuniyet tarihlerinde aylıkları durdurulacak ve mezuniyet tarihlerinden itibaren 120 gün süreyle sağlık yardımlarından yararlandırılmaları amacıyla SPAS sistemine tescil kaydı bildirilecektir. Ancak 120 günlük süre içerisinde 20 yaşın doldurulması durumunda, yaşın doldurulduğu tarih itibariyle sağlık yardımı durdurulacaktır.

Örnek 1: 4/1-(b) kapsamında ölen sigortalıdan dolayı ölüm aylığı alan hak sahibi erkek çocuğun mezuniyet tarihi sistemde 25.6.2013 olarak kayıtlıdır. Hak sahibi çocuk için 2013/Haziran ayında mezuniyet tarihi olan 25.6.2013 tarihine 120 gün daha ilave edilmek suretiyle bulunan 23.10.2013 tarihi SPAS sistemine tescil kaydı bildirilerek, çocuğun bu tarihe kadar sağlık yardımlarından yararlandırılması SPAS sistemi tarafından otomatik olarak sağlanacaktır.

Örnek 2: 4/1-(a) kapsamında ölen sigortalıdan dolayı ölüm aylığı alan hak sahibi erkek çocuğun mezuniyet tarihi sistemde 17.6.2014 olarak kayıtlı olup, çocuk 20 yaşını 20.9.2014 tarihinde doldurmaktadır. Bu durumda, çocuğun mezuniyet tarihi olan 17.6.2014 tarihinde aylığı durdurulacak ve bu tarihe 120 gün ilave edilmek suretiyle 15.10.2014 tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanması için SPAS sistemine kayıt atılacaktır. Ancak, hak sahibi çocuğun 20 yaş kontrolünün de yapılması gerektiğinden ve çocuk 20.9.2014 tarihinde 20 yaşını dolduracağından, SPAS sisteminde atılan tarih 20 yaşını doldurduğu 20.9.2014 tarihi olacaktır.

Örnek 3: 4/1-(a) kapsamında ölen sigortalıdan dolayı ölüm aylığı alan hak sahibi erkek çocuk lise öğrenimini 17 yaşında bitirmiştir. Erkek çocuklara 18 yaşına kadar öğrenim durumlarına bakılmaksızın ölüm aylığı ödeneceğinden, çocuk 18 yaşına kadar sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edecektir.

Örnek 4: 4/1-(b) kapsamında ölen sigortalıdan dolayı ölüm aylığı alan hak sahibi erkek çocuk lise öğrenimine devam ederken 18 yaşını doldurması nedeniyle aylığı kesilmiş ve çocuk 18 yaşını doldurmasını takiben 2 ay sonra mezun olmuştur. Hak sahibi çocuğun aylıklarının 18 yaştan kesilmesini müteakip yeniden tahsis talebinde bulunmaması ve ölüm aylığının bağlanmaması durumunda SPAS sistemine herhangi bir kayıt atılması söz konusu olmayacağından sağlık yardımları kesilecektir.

Örnek 5: Örnek 4’te belirtilen çocuğun aylığının 18 yaştan kesilmesi nedeniyle tahsis talebinde bulunması halinde aylığı kesildiği tarih itibariyle yeniden bağlanacak ve liseyi 2 ay sonra bitireceğinden, aylığı bu tarih itibariyle yeniden kesilecek ve SPAS sistemine mezun olduğu tarihe 120 gün ilave edilerek bulunan tarihe kadar sağlık yardımlarının devam etmesi için kayıt atılacaktır.

Örnek 6: Annesinden dolayı 4/1-(a) kapsamında ölüm aylığı alan hak sahibi erkek çocuk 26.6.2012 tarihinde liseden mezun olmuş ve aylığı aynı tarih itibariyle kesilmiştir. Çocuk yüksek öğrenime devam etmemiş ve mezun dolduğu tarihten sonra 3 ay içerisinde tarafına genel sağlık sigortasından borç tahakkuk ettirilmiştir. 4/1-(a) ödemeler sisteminden bu çocuk için SPAS sistemine mezuniyet tarihi olan 26.6.2012 tarihine 120 gün ilave edilmek suretiyle 24.10.2012 tarihine kadar genel sağlık sigortasından yararlanması için kayıt atılacaktır.

Örnek 7: 4/1-(b) kapsamında ölüm geliri alan hak sahibi çocuk 27.6.2012 tarihinde mezun olmuş ve aylığı kesilmiştir. Çocuk 2012/Eylül ayında üniversiteyi kazanmış ve tekrar aylığının bağlanması için müracaat etmiş ancak aylığının kesildiği dönemde adına genel sağlık sigortasından borç tahakkuk ettirilmiştir. Bu durumda 4/1-(b) ödemeler sisteminden bu çocuk için SPAS sistemine mezuniyet tarihi olan 27.6.2012 tarihine 120 gün ilave edilmek suretiyle 25.10.2012 tarihine kadar genel sağlık sigortasından yararlanması için kayıt atılacaktır.

4/1-(c) kapsamındaki hak sahibi olan çocuklar için, söz konusu tahsis ekranlarında 1.6.2012 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen usul ve esaslar dâhilinde sistem tarafından sağlık hizmetlerinden yararlandırılması amacıyla gerekli düzenlenme yapılacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir