Genel Sağlık Sigortası

Görmeye yardımcı tıbbi malzemelere ait fatura ödemeleri tüm illerde yapılacak!!!

 Genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere ihtiyaç gösterilen görmeye yardımcı tıbbi malzemelere ait fatura ödemeleri, 01/08/2012 tarihinden itibaren 81 Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde yapılmaya başlanacaktır. Kurumumuzla sözleşmeli optisyenlik müesseseleri tarafından ayın birinci günü ila son günü arasında karşılanan reçetelere ilişkin düzenlenen fatura, takip eden ayın 1 inci gününden 15 inci (onbeş) gününe (15 inci gün dahil), 15 inci (onbeş) günün resmi tatile rastlaması halinde ise takip eden ilk iş gününe kadar ki süre içinde Kuruma teslim edilmesi halinde teslim edildiği ayın 15 inci (onbeş) günü; bu süre içinde teslim edilmeyen faturalar için ise, Kuruma teslim edildiği ayı takip eden ayın 15 inci (onbeş) günü teslim edilmiş olarak kabul edilir. Bu nedenle, 31/07/2012 tarihinde sonlandırması yapılacak olan görmeye yardımcı tıbbi malzeme reçetelerine ait faturaların 15/08/2012 tarihine kadar, halen verilmekte olunan Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine teslim edilmesi,

31/08/2012 tarihinde sonlandırılması yapılacak olan görmeye yardımcı tıbbi malzeme reçetelerine ait faturaların ise 15/09/2012 tarihine kadar, faaliyete geçecek olan ilinizde mevcut bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir