Form-Dilekçe Yabancılar Rehberi

Evde yabancı çalıştırmak isteyenler için SÖZLEŞME örneği

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ (EV HİZMETLERİ)

 Aşağıda isim ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi (yabancı şahıs)  arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla ” BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.

1.  TARAFLAR  

A) İŞVERENİN

Adı soyadı :WWW.isakarakas.com (c)
T.C. Kimlik No.  
Konut Adresi :

 

 B) İŞÇİNİN (YABANCI ŞAHSIN)

Adı soyadı :
Baba adı :
Uyruğu : Pasaport no. :
Yurtdışı İkamet adresi : Doğum yeri ve yılı :

 

2. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ: Çalışma izni başvurusu esnasında İşveren tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına beyan edilen konut adresidir. Yabancı şahıs bu adres dışında çalışamaz/çalıştırılamaz.

3. YAPILACAK İŞ VEYA GÖREV:  Ev hizmetleri,

4.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : İşbu iş sözleşmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alınması halinde, çalışma izin belgesinde belirtilen tarihten itibaren bir yıl sürelidir.WWW.isakarakas.com (c) Sözleşme, bitim tarihinde her hangi bir bildirim yapmaksızın kendiliğinden sona erer. İşçinin iş sözleşmesi sonunda da bu işyerinde çalışacak olması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni süre uzatım başvurusu yapılması ve izin alınması gerekir.

5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ: Çalışma izin belgesinde belirtilen başlangıç tarihidir.

6. ÜCRET     : İşçinin aylık NET/BRÜT ücreti …………………………….TL dir. İşçinin ücreti imza karşılığında kendisine ödenir.

7. İşçinin ve işverenin hak ve ödevleri ile işbu sözleşmede yer almayan hususlarda 4817 sayılı Yabancıların Çalışma izinleri Hakkında Kanun, yürürlükteki WWW.isakarakas.com (c)İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

8. Yabancı şahsın çalışma vizesi alarak Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde emniyet makamlarına müracaat ederek çalışma amaçlı ikamet tezkeresi alması zorunludur.  İşveren yabancı şahsın sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

9. İşbu belirli süreli iş sözleşmesi taraflarca okunarak ….. nüsha olarak imzalanmış olup, işveren işçiye iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Tanzim tarihi:

İŞVEREN

Ad Soyad – İmza.

İŞÇİ

Adı Soyadı- İmza

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir