SGK Emeklilik

Emeklilikten sonra çalışanların prim borçlarının peşin ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun ödeme süresi

 4/a (SSK) kapsamında yaşlılık veya malullük, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında ise yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların; sosyal güvenlik destek primi borçları için peşin ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, bu borçlar, yaşlılık veya malullük aylığından kesilemeyeceğinden, yeniden yapılandırılan borçların tamamının 30.06.2011 tarihine kadar ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün/Sosyal Güvenlik Merkezinin T.C. Ziraat Bankası nezdindeki hesap numarasına, “T.C. kimlik numarası ve SGDP yapılandırma borcu” açıklaması yapılarak tamamının ödenmesi ve banka dekontunun bir suretinin ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine verilmesi gerekmektedir. Ancak 4/a kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra (4/b)  kapsamında çalışmaya başlayan sigortalılardan 2008/Ekim ayı öncesi ve sonrasına ait sosyal güvenlik destek primi borçları olanlardan peşin ödeme yolunu tercih edenlerin bu borç tutarlarını ayrı ayrı tespit ettirerek bankaya yatırması ve ayrı ayrı dekontlar alması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince, ibraz edilen banka dekontuna istinaden sosyal güvenlik destek prim borçlarının ödendiğine dair bilgilerin sisteme girilmesinin ardından, banka dekontu ilgililerin tahsis dosyasında muhafaza edilecek, tahsis dosyasının farklı ünitelerde bulunması halinde ise, tahsis dosyasına konulmak üzere tahsis dosyasının bulunduğu Üniteye gönderilecektir.

Diğer taraftan, (4a) kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra (4b)  kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların sosyal güvenlik destek primi borçları için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince 01.10.2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin borçlar için; Kurumsal Bilgi Portalı (Intra) 6111 Yeniden Yapılandırma linkine girilerek “Yapılandırma Giriş” ekranından “Yapılandırma Tipi” seçeneğinden SGDP menüsü seçilerek, 01.10.2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin borçlar için; Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığınca hazırlanan “G”, GİGS” “Gecikmiş SGDP Borç İşlemleri” programı vasıtasıyla ayrı ayrı ödeme planı hazırlanarak ilgililere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecektir.

4/c  kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 4/b kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların;

1)       01.10.2008 tarihinden önceki sosyal güvenlik destek primi borçları için peşin ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, bu borçlar, yaşlılık veya malullük aylığından kesilemeyeceğinden yapılandırılan borçların tamamının 30.06.2011 tarihine kadar banka kanalıyla ödenmesi,

2)       01.10.2008 tarihinden sonraki borçları için peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığınca, borcun aylıklardan kesilerek tahsil edilip edilmeyeceği veya banka kanalıyla ödenip ödenmeyeceği,

ilgililere bildirilmektedir.

Yapılacak başvurularda, başvuru formlarına, borcun ne şekilde (peşin veya taksitle) ödeneceğinin, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde her bir borç türü için talep edilen taksit sayısının, ayrıca borcun aylıklardan kesilmek suretiyle ya da emekli tarafından bankaya yatırılmak suretiyle ödeneceğinin mutlaka yazılması gerekmektedir.

2008 yılı Ekim ayı ve sonrasına ait SGDP için tercih edilen taksit sayısının programa girilmesi sırasında sigortalının aylığının tercih ettiği taksit sayısı kadar kesinti yapılmasına imkan vermeyeceğine ilişkin programdan alınan uyarıya istinaden bir sonraki taksit sayısı seçilerek ödeme planı hazırlanacak ve bu durum sigortalıya bildirilecektir.

www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir