Memur Rehberi

Emeklilik ikramiyesi tüm memurları ödenir

1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte, kamu çalışanları açısından eski memur –yeni memur ayrımının başladığı, 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur olarak göreve başlayanlara emekli olduklarında emekli ikramiyesi ödeneceğine dair herhangi bir yasal düzenleme yapılmadığı yönündeki iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre, gerek 5434 sayılı gerekse 5510 sayılı Kanun kapsamında yer alan memurlar arasında emekli ikramiyesi konusunda herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önce iştirakçi olan memurlar hakkında 5434 sayılı Kanun’un 89 uncu maddesine göre emeklilik ikramiye tutarları ödenmektedir.

5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra ilk defa bu Kanun’un 4.  maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olan memurlar hakkında ise, 5754 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanun’a eklenen ek  2.maddesine göre emeklilik ikramiye tutarları ödenmektedir. Bu düzenlemeler nedeniyle 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü ve geçici 4. maddelerine göre aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan sigortalıların emeklilik ikramiyesine ilişkin azami süre, hesap yöntemi,emekli ikramiyesinin hesabında kullanılan ödeme unsurları ile bu ödeme unsurlarına hak kazanma şartlarına ilişkin esas ve usûller, ödeme unsurlarının ikramiye hesabına esas alınan oran ve/veya miktarları arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. SGK

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir