Teşvik İşlemleri

Diğer Teşviklerden Yararlananlar 6 Bölgeli Teşvikten de Yararlanabilir mi?

2012/1 sayılı Tebliğ kapsamına giren işverenler, destekten yararlanılacak sigortalılar haricindeki sigortalılarından dolayı, gerekli şartları taşımaları kaydıyla, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda dahil olmak üzere diğer kanunlarda öngörülen teşvik ve desteklerden de yararlanabileceklerdir.

Örnek: XX  ilinde faaliyet gösteren, teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılmış (YYY) Limited Şirketine ilişkin teşvik belgesinde yer alan bilgilerin;

Yatırımın Cinsi

 

Mevcut İstihdam (Kişi)

 

İlave İstihdam (Kişi)

Tevsi

 

27

 

40

şeklinde olduğu ve destekten yararlanma süresi olan 2012/Aralık ayında 50 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, anılan işveren tarafından söz konusu destekten 50 – 27 = 23 sigortalıdan dolayı yararlanabilecektir. Bu durumda,

– Destek kapsamına girmeyen 27 sigortalıya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin 05510 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma gönderilerek beş puanlık prim indirimden,

– Destek kapsamına giren 23 sigortalıya ilişkin ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin 16322 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma gönderilerek 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen destekten

yararlanılması mümkün olacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir