Memur Rehberi

Devlet memurluğundan "istifa" halinde önem arz eden detaylar

Devlet memurluğundan “istifa” halinde  kapıyı çarpmadan ayrılmak memurun lehinedir. Zira gün gelir memuriyete geri dönüş olabilir. Okuyucularımıza tavsiyemiz.  “ÇEKİLME”  düzenlemelerine uygun harekte etmek en mantıklı ve lehte olan yoldur.

Çekilme; Devlet memurunun bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunmasıdır. Bunun için 657 sayılı Kanunun 94. Maddesine göre memurluktan çekildiğinin dilekçede belirtilmesi gerekir.

Memur,izinsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler.

Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir. Buna uymayan memurlar 3 yıl geçmeden yeniden memurluğa atanamazlar.

Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. Bırakmaları halinde yeniden hiçbir suretle memurluğa atanamazlar

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir