Memur Rehberi

Devlet memurları kanunu tümden değişecek mi????

Çalışma Bakanı Çelik, :”Kamu personel rejiminin çok parçalı olduğunu defalarca paylaştık. Bu konuda sistemin ciddi bir revizyona ihtiyacı olduğunu, çalışma yürüttüğümüzü ve Bakanlar Kurulu’na sunum yaptığımızı ifade etmiştim. Altı gruptan oluşan sözleşmeli personel var. Bunların devamı yani sözleşme personel istihdamı ve sözleşmeli personelden vazgeçip, devlet memuru olmaları, kadroya geçmeleriyle ilgili alternatif çalışmalar yaptığımızı da sizlerle paylaşmıştık. Bu çalışmalarımızı ve personel rejimimizde ihtiyaç duyulan konuları mutfakta tamamladık. Ama sosyal taraflarla henüz görüşmedik. Sosyal tarafların çalışmaya nasıl bakacakları noktasına geldiğimizi söyleyebilirim. Konuyu taraflara açtığımız zaman çok daha net şeyler söylemek mümkün.”

Çelik, kamu personeli rejimine ilişkin çalışmalar kapsamında, sözleşmeli personelin kadroya alınmasının dışında yapılacak değişikliklere ilişkin şunları söyledi:

”Sistemin sürdürülebilirliği tartışılıyor. Bütün taraflar, 657’nin değiştirilmesi hatta 657’nin tümden değiştirilmesi konusunda görüş birliği içerisindeler. Bu kadar yoğun bir görüş birliğinin sağlandığı başka bir konu göremedim. 657’deki ittifak diğer alanlarda rastladığımız bir olay değildi. Bu anlamda tabii ki çalışanların performansından tutunuz, çalışanların ülke sathında istihdamına ve onların iş güvencesine varıncaya kadar talepler ve bu taleplerin cevap bulmasıyla ilgili çalışmalar. Ama bunları tek tek konu başlığına dönüştürmek takdir edersiniz ki zor bir olay. 3 milyon kişiyi ve aile olarak 15-20 milyon kişiyi ilgilendiren bir konuda, taraflarla görüşmeden, bunu hükümete nihai olarak taşımak doğru değil. Kendileriyle görüşeceğiz, tartışacağız.”

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir