Genel Sağlık Sigortası

Danışman alınacak

Sağlıkta Dönüşüm Ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (SDSGRP) kapsamında “destek uzmanı”istihdam edilecektir.

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıştır. İkrazın bir bölümü T.C. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı(RSHMB) tarafından “Destek Uzmanı”, istihdamı için kullanılacaktır.

 

Referans No: HTSSRP/RSHMB/2011/INDIVIDUAL/IC/01

Alınacak Danışman Sayısı: 1 Kişi

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi: 01/04/2011

 

 

AMAÇ:

Başkanlığımız bünyesindeki Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği (UİAB)-Proje Biriminin görev alanıyla ilgili tüm iş ve işlemleri ile DB ve diğer ulusal/uluslararası kurum, kuruluş ve ülkelerle ikili işbirliği çerçevesinde yapılacak çalışma, iş ve işlemlerinde gerekli asistanlık, raporlama ile yazılı ve sözlü dil desteği hizmetlerinin uzun süreli ve tam zamanlı olarak sağlanması amaçlanmıştır.

İŞİN KAPSAMI:

Asistanlık, raporlama ile yazılı ve sözlü dil desteği hizmetlerinin uzun süreli ve tam zamanlı olarak sağlanması amacıyla, bu konuda uzmanlaşmış bir danışmandan tam zamanlı uzun dönem danışmanlık hizmeti alınacaktır.

Danışman aşağıdaki görevleri yerine getirecektir;

 1. RSHMB’lığı UİAB-Proje Biriminin yürüteceği çalışmalar çerçevesinde Dünya Bankası başta olmak üzere, diğer uluslararası kurum ve kuruluşlardan gelen veya bunlara gönderilecek olan tüm yazı ve dokümanların hazırlanması ve ihtiyaç doğrultusunda İngilizce’ den Türkçe’ ye ve/veya Türkçe’ den İngilizce’ ye dönüşümünün sağlanarak, metinlerin düzeltmelerinin tam ve doğru olarak yapılması ve ilgili birimlere iletiminin sağlanması,
 2. Proje yürütülmesi aşamasında Dünya Bankası ve/veya diğer ulusal/uluslararası kurumlar, ilgili sivil toplum örgütleri ve uluslararası ağlar ile gerekli iletişimi sağlamak üzere yazışmaların yapılması, hazırlık ve yazışma süreci için gerekli olan ön inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 3. Dünya Bankası başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla İngilizce olarak yapılması gereken sözlü, yazılı ve elektronik iletişimin sağlanması,
 4. RSHMB/ UİAB Proje biriminin koordinasyonunu sağladığı veya yürüttüğü çalışmalarla ilgili olarak gerek duyulan her türlü belgenin ulusal/uluslararası kaynaklarda taranması, raporlar üretilmesi ve paylaşımının sağlanması,
 5. RSHMB/ UİAB Proje biriminin yürüttüğü veya yürütmekte olduğu proje çalışmalarının web üzerinden tanıtımı ve paylaşımı için gerekli bilgi belge tarama ve raporlama faaliyetlerini gerçekleştirmesi,
 6. Toplantı, seminer, konferans vb. etkinliklerde RSHMB’lığı Başkanı başta olmak üzere UİAB-Proje Birimi Sorumlusunun öngörüsü ile UİAB-Proje Birimi personeli veya kurum personeline yazılı ve/veya sözlü teknik/dil desteğinin verilmesi,
 7. Uluslararası yayınlanmış ve kullanılma gereği duyulan tüm metin ve dokümanların İngilizce’ den Türkçe’ ye ve Türkçe’ den İngilizce’ ye dönüşümünün sağlanarak ilgili birim, müdürlük, laboratuar vb. RSHMB’lığına bağlı alt birimlere iletilmesinin sağlanması,
 8. Proje faaliyetleri ve Başkanlığın uluslararası ilişkileri kapsamında ilgili toplantı, seminer, konferans vb. etkinliklerde katılarak tutanakların hazırlanması, raporlanması veya sözlü destek sağlanması görevlerinin yerine getirilmesi,
 9. RSHMB’lığı UİAB-Proje Biriminin kurum içi ve kurum dışı vereceği eğitimlerde, kongre, seminer vb faaliyetlerde materyal geliştirilmesi, sunum hazırlanması çalışmalarına yapılması, raporların tutulması,
 10. Danışman tarafından hazırlanan tüm yazı ve dokümanların eşdeğer belge-dosya adı ve tarih sayı gibi bilgilerle bilgisayar ortamında ve ayrıca çıktı olarak klasörde tasnifli olarak arşivlenmesi ve birimde arşiv oluşturma sürecine destek sağlanması,
 11. Tüm yazılı düzenlemelerin ve tercümesi yapılan dokümanların (Türkçe/İngilizce) bilgisayar ortamında, orijinal formatına ve sayfa düzenine uygun olarak yapılması ve isteğe bağlı olarak çıktı, disket, CD veya flash disk ortamlarında kayıtlı olarak UİAB-Proje Birimi personeli ve/veya Başkanlığa verilmesi ya da e-mail’le transfer edilmesinin sağlanması.
 12. RSHMB’lığı UİAB-Proje Birimi tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

 

İŞİN SÜRESİ :

Çalışma yeri aşağıda  adresi verilmiş olan Sağlık Bakanlığı RSHMB’nda olacaktır. Danışmanın performansına ve İdare’nin ihtiyaca bağlı olarak her yıl Ocak ayında yenilecenecek sözleşmelerle toplamda 27 ay tam zamanlı çalışacaktır.

Adres: Cemal Gürsel Cad. No:18 Sıhhiye, Ankara

 DANIŞMAN NİTELİKLERİ :

Destek Uzmanının taşıması gerekli özellikler aşağıda tanımlanmıştır;

 • Üniversite mezunu olmak, İngilizce Mütercim Tercümanlık veya Amerikan/İngiliz Dili ve/veya Edebiyatı Bölümlerinden ve/veya İngilizce eğitim veren üniversitelerden mezun olmak tercih sebebidir,
 • Ulusal veya uluslararası kuruluşlarda aranan içerikte danışman olarak en az 3 yıl çalışmış olmak.  Dünya Bankası veya Avrupa Birliği kredisi kullanan kurum ve kuruluşlarda çalışmış olmak tercih sebebidir.
 • Alanında lisansüstü dereceye sahip olmak tercih nedenidir
 • Tercihen sağlık alanında deneyim sahibi olmak,
 • MS Office uygulamalarına hâkim, sunum ve rapor hazırlama konularında yeterli olmak,
 • İngilizce ve Türkçe dilini yazma ve akıcı konuşma olarak çok iyi derecede bilmek, (Kısa listeye giren adaylar arasında mülakat yapılarak ölçülecektir.).
 • Dil sınavlarından; en az TOEFL: 213 (eski) 80 (yeni), IELTS: 7, KPDS: A, ÜDS: 80 almış olmak tercih sebebidir

 

BAŞVURULAR:

Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı uygun danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda, “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası ve adresinin,

Referans Kodunu:  HTSSRP/RSHMB/2011/INDIVIDUAL/IC/01

içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 20.04.2011 tarihi 17:30’a kadar aşağıdaki adrese elden, postayla, e-mail ile veya faksla ulaştırmaları gerekmektedir:

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006 ve Mayıs 2010’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.

İlgilenen danışmanlar, yerel saatle 09.00 – 18.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler.

Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

Cemal Gürsel Cad. No:18 Sıhhiye, Ankara

Tel     : 0 312 458 2190

Fax     : 0 312 458 2189

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir