Yabancılar Rehberi

çalışma izni süresinin uzatılması için işverence gönderilmesi gereken belgeler

Bir çalışma izni süresinin uzatılması için işveren tarafından gönderilmesi gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır;

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben yazılmış bir çalışma izni başvuru formu (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir; Bakanlığa doğrudan başvurulması durumunda yazdırılır)
• İşveren durumundaki şirketin ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmadığını gösteren belgeler (Maliye Bakanlığı’ndan İnternet ortamında sağlanabilir)
• İşveren durumundaki şirketin yerine getirmemiş olduğu herhangi bir sosyal güvenlik yükümlülüğünün bulunmadığını gösteren belgeler (Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan İnternet ortamında sağlanabilir)
• İşveren şirketin sermaye veya hissedar yapısında herhangi bir değişiklik olması durumunda, şirketin en son sermaye ve hissedar yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin onaylanmış bir kopyası (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir)
• İnternet üzerinden başvuru yapılması durumunda, temsil yetkisi verilen kişi için noter tasdikli bir vekâletname ve çalışanın başvuru sahibi şirket ile imzalamış olduğu iş sözleşmesi (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir)

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir