Yabancılar Rehberi

çalışma izni ilk başvuru için gereken belgeler

İlk başvuru için işveren tarafından gönderilmesi gereken belgeler;

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben yazılmış bir çalışma izni başvuru formu (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir; Bakanlığa doğrudan başvurulması durumunda yazdırılır)
• Son yıla ait, vergi dairelerince onaylanmış olan bilanço ve kâr-zarar tablosu (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir)
• Kuruluşun en son sermaye ve hissedar yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir)
• İnternet üzerinden başvuru yapılması durumunda, temsil yetkisi verilen kişi için noter tasdikli bir vekâletname ve çalışanın başvuru sahibi şirket ile imzalamış olduğu iş sözleşmesi (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir)
• Mühendislik, inşaat, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri alanlarında yabancı uzman çalıştırmak isteyen tüzel kişiler için, aynı pozisyonlarda çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı durumundaki personelin maaş bordroları ve yabancı uzman ile işveren arasında imzalanan sözleşme (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir)

www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir