İşçi Alacak ve Tazminatları Memur Rehberi

Banka çalışanları silah taşıma ruhsatı alabilir mi?

Bankada müfettiş olarak görev yapan …………’ün silah taşıma ruhsatı talebinde bulunduğundan bahisle, adı geçenin kamu görevlisi olup olmadığına ilişkin Devlet Personel Başkanlığı, vermiş olduğu görüşünde; “15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin anonim şirket statüsünde olduğu, bu Kanunda yer alan hükümler dışında 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile genel hükümlere tabi olduğu, 233 ve 399 sayılı KHK’lerin Bankalar hakkında uygulanmayacağı, Geçici 1/3  maddesinde, bankalarda 31.12.2002 tarihinden sonra özel hukuk hükümlerine tabi olmayan personel çalıştırılamayacağı, 2/5 maddesinde ise Bankalarda 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışanlarla Bankalar arasında çıkacak ihtilaflarda iş mahkemelerinin görevli olduğu hükme bağlanmıştır. Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de müfettiş olarak  görev yapan …………..’ün özel hukuk hükümlerine tabi olarak çalışan kamu görevlisi olduğu değerlendirilmektedir.” yönündedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir