SGK Emeklilik

Bağ-Kur borçlularının emekliliği

Okurumuz Birol Elal, “Benim 17.11.1980 SSK girişim var. 15.12.1997’de sona eriyor. Bu tarihten itibaren de limitet şirket ortaklığımdan dolayı Bağ-Kur tescilim bulunmakta hiç bir prim ödemem yok. 5 seneyi aşan borçlar nedeniyle borcum ve hizmetim donduruldu ve sıfırlandı. Şirketin tasfiye işlerine 20.05.2011 de başladık hala devam etmekte. Benim daha sonra 30.01.2006’dan bu yana devam eden SSK’lılığım var. Ticaret odasından aldığım belgeyle Bağ-Kur’a müracaat ettim. Beni 1997’den şirketin tasfiye tarihi olan 20.05.2011’e kadar hizmet borçlanmasına tabi tutmak istediler. Oysa ben ilk tescil tarihim olan 15.12.1997’den SSK başlangıç tarihim olan 30.01.2006’ya kadar hizmetimi yapılandırmak istiyorum. Şirket ortaklıklarıyla ilgili mevzuat açık olmasına rağmen onay verilmemektedir. Sizce Bağ-Kur bu konuda haklı mı? Yoksa yasal yollara başvurmamda fayda var mıdır? 1997’den 2011’e kadar borçlanırsam Bağ-Kur statüsüne geçiyor ve emekliliğim 5 sene ileriye atıyor. 1997’den 2006’ya kadar hizmetimi alırsam hemen emekli olabiliyorum?”  diyor.

Bağ-Kur prim borcunu ödemeyen çok sayıda Bağ-Kur sigortalısına banka kredisiyle emeklilik şansı doğunca, bir çok okurumuz bu yolla emekli olabilmenin yolunu arıyor.

30.04.2008 itibariyle beş yıldan fazla süreyle Bağ-kur borcu olanların sigortalılık süreleri durdurulmuştu. Yani, SGK 30.04.2008 tarihinden önceki günlerin prim tutarları silinip, sigortalıya da herhangi bir prim günü verilmemektedir. İşte torba kanunla bu durumda olup, sigortalılık süreleri durdurulan Bağ-Kur sigortalılarının bu süreleri ihya edebilmeleri sağlandı.

Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur Kanunlarına göre tescilleri yapıldığı halde 30.04.2008 itibariyle beş yıldan fazla süreyle Bağ-kur borcu nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş ve sigortalılık süreleri ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahiplerinin torba kanun gereğince 30.04.2008 itibariyle durdurulan bu sigortalılık sürelerini ihya edebilecekleri düzenlendi.

Yapacakları yazılı başvuruda durdurulan bu sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanmasını talep edebilirler. Borç tutarının Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Burada, 30.04.2008 tarihinden sonra 01.05.2008 tarihi ile sigortalılığı devam eden Bağ-Kur’luların 2008/Mayıs ve 2010/Kasım aylarına ait prim borçları için ayrı başvuru yapılması gerektiğine dikkat edilmelidir.

Bu şekilde hesaplanan 30.04.2008 tarihinden önceki sürelere ait prim borç tutarının tamamı torba kanunun yayımlandığı tarihi izleyen beşinci ayın sonuna (01.08.2011 tarihine) kadar ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. Bu süre içinde hesaplanan borç tutarının tamamının ödenmemesi halinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin bu madde kapsamı haricinde başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir. Ayrıca, 2008/Mayıs ve 2010/Kasım aylarına ilişkin borçların peşin ödemelerde 30.06.2011 tarihine, taksitle ödenecekse de taksitler halinde ödenmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla 30.04.2008 itibariyle durdurmuş olduğunuz sigortalılık sürelerinin bir kısmını borçlanmanız mümkün olmayacaktır. Yasa hükmü uyarınca hesaplanan prim borç tutarının tamamının 01.08.2011 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Borç tutarının tamamının Bağ-Kur kapsamında olması halinde SSK’dan emekli olmak için 3,5 yıl SSK sigortalısı olarak çalışıp, ondan sonra emeklilik başvurusunda bulunmanız gerekecektir. Ancak, SSK gün sayınızın emeklilik için yeterli olması veya 3-4 yıl içinde gün sayınızın tamamlanacak olması halinde Bağ-Kur sürelerini borçlanmamanızı tavsiye ederiz. SSK günlerini askerlik borçlanması ve bir süre çalışmak suretiyle tamamlayabilirsiniz.

Resul KURT/STAR /28.5.2011

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir