Genel

Avrupa KOBİ Haftası 2011

Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı, 25 Haziran 2008 tarihinde, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı’nın 4. Bölümünün 1. Maddesi, Avrupa Komisyonu’nun Avrupa KOBİ haftasını düzenlemesini tavsiye etmektedir. Avrupa KOBİ Haftası, Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmekle birlikte hafta boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin önemli bir kısmı katılımcı ülkelerde bulunan ticari kuruluşlar, destek kuruluşları, bölgesel ve yerel yetkililertarafından düzenlenmektedir. Komisyonun asıl çabası var olan etkinliklerin Avrupa KOBİ Haftası şemsiyesi altında yer alması yönünde olup finansal destek sağlanmamaktadır. Avrupa KOBİ Haftası ile KOBİ’lerin desteklenmesi için AB’nin, ulusal otoritelerin ve diğer ilgili kuruluşların faaliyetlerini desteklemek ve yaygınlaştırmak, girişimciliği desteklemek ve girişimcilerin profilini artırmak, gençleri girişimciliği özendirmek amaçlanmaktadır.

Türkiye, 2009 yılından itibaren 37 ülke ile birlikte Avrupa KOBİ Haftasına aktif olarak katılım sağlamaktadır. 2010 yılı 2. Avrupa KOBİ Haftasında Türkiye, katılımcı ülkeler içerisinde etkinlik sayısı açısından üçüncü sırada yer almış, ülkemizdeki başarılı sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) 37 ülke içerisinde en fazla etkinlik düzenleyen kuruluş olarak Avrupa Birliği tarafından takdir edilmiştir. Türkiye’nin Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’na ilişkin uygulamaları ile Avrupa KOBİ Haftasındaki başarıları değişik platformlarda ve 29 Eylül 2010 tarihinde Brüksel’de Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Nihat ERGÜN himayesinde KOSGEB tarafından gerçekleştirilen Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (SBA) konulu Avrupa Birliği Parlamento etkinliğinde de övgüyle söz edilmiştir.
 
2011 yılı 3. Avrupa KOBİ Haftası, 03-09 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, planlanan faaliyet tarihinden en geç bir ay önce İngilizce kayıt yapılarak Aralık 2011 tarihi sonuna kadar KOBİ ve girişimcilere yönelik faaliyetler düzenlenebilecek, ülkemizde ve diğer ülkelerde hafta kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katılım sağlanabilecektir. 3. Avrupa KOBİ Haftasına ilişkin düzenlenecek etkinliklerin kaydedilebileceği, gerçekleştirilen etkinliklerin izlenebileceği ve daha detaylı bilginin edinilebileceği resmi web sayfasına http://ec.europa.eu/sme-week adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Ekte verilen örnek konu başlıkları ve hedef kitle kapsamında fazladan bir çabaya ihtiyaç duyulmaksızın eğitim, danışmanlık, kurs, konferans, çalıştay/seminer, fuar, yarışma, network toplantısı gibi her türlü faaliyetin KOBİ Haftası içerisinde yer almasını sağlayarak faaliyetler uluslararası ortama taşınabilir, böylece ülkemizin ve kurumlarınızın prestijinin arttırılmasını ve AB ile ilişkilerde ve projelerde, yaptığınız çalışmaların referans olması sağlanabilir.
 
Avrupa KOBİ Haftası ile ilgili daha detaylı bilgi, soru, görüş ve önerileriniz için Avrupa KOBİ Haftası Koordinatörü, KOBİ Uzmanı Ali AYCI (ali.ayci@kosgeb.gov.tr, 0312.595.26.54) ile irtibat kurabilirsiniz.
 
Örnek konu başlıkları ve hedef kitle
 
Konu Başlıkları
 •  Bürokratik  Yükler (Administrative Burden)
 •  İflas ve Yeni Başlangıç (Bankruptcy and Fresh Start)
 •  İşletme Stratejisi (Business Strategy)
 •  İşletme Desteği (Business Support)
 •  Sosyal Sorumluluk İşbirliği (Corporate Social Resposibility)
 •  Girişimcilik Eğitimi (Entrepreneurship Education)
 •  Çevre/Enerji etkinliği (Environment/Energy Efficiency)
 •   Kalkınma (Growth)
 •   Yenilik (Innovation)
 •   Uluslararasılaşma (Internationalisation)
 •   Sosyal Girişimcilik (Social Entrepreneurship)
 •   Faaliyete geçme (Starting-up)
 •   Alt sözleşme, Taşeronluk (Subcontracting)
 •   Kadın Girişimcilik (Female Entreprenurship)
 •   Finans (Finance)
 •   Vergi ve Kanuni Düzenlemeler (Tax and Legal Issues)
 •   İşletme Transferi (Transfer of Business) 
Hedef Kitle
 •    Akademisyenler
 •    Vatandaşlar
 •    Girişimciler, Uygulayıcılar
 •    İşletmelerle ilgili organizasyonların üyeleri
 •    Karar alıcılar
 •    Öğrenciler
 •   Finansman sağlayıcılar
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir