Memur Rehberi

Artık 2 yılda Müfettiş ve Uzman olmak mümkün

Başbakanın imzasıyla TBMM’ye sevk edilen Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre (657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan düzenlemelerle,)  Uzman yardımcılığı ve müfettiş yardımcılığında geçirilmesi gereken asgarî sürenin üç yıldan iki yıla indirilmesi öngörülmektedir. Böylece 1 yıl daha erken  Müfettiş ve Uzman olmak mümkün olacaktır.

Uzman yardımcılıklarına girişte aranan mezuniyet şartı standart hâle getirilerek “en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bakanlıklar ve kurumlarca yürütülen kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olma” şeklinde yeniden belirlenmektedir. Kapsama dâhil uzman yardımcılıklarında uzmanlık yeterlik sınavına girmede aranan asgarî hizmet süresi üç yıldan iki yıla indirilmekte; uzmanlık yeterlik sınavına girmede aranan tez hazırlama süreci ile uzmanlığa atanmada aranan yabancı dil belgesine sahip olma şartı zorunlu olmaktan çıkarılarak ihtiyarî hâle getirilmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir