Genel Sağlık Sigortası

Anayasa Mahkemesinin Kararı Sonrasında Tam Gün Kanununun Akibeti…

Kamuoyunda Tam Gün Kanunu olarak bilinen kanun hakkında  Anayasa Mahkemesince verilen karar açıklandı. Bu  karar ile  Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında döner sermaye ek ödemesi ile ilgili madde iptal edilmiştir. Bu iptal kararı Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren  dokuz ay sonra yürürlüğe girecektir. Bu süre içerisinde gerekli düzenlemeler yapılarak ek ödeme ile ilgili  Sağlık Bakanlığı  personelinin herhangi bir mağduriyetine sebebiyet verilmeyecektir.

Anayasa Mahkemesi kararı ile üniversite öğretim üyelerinin yükseköğretim kurumları dışında  çalışma yasağına ilişkin cümle iptal edilmiştir. Buna göre üniversitelerde kısmi statüde çalışma sona ermiş olacak, ancak öğretim üyeleri sekiz saatlik mesai saatlerinin bitiminde özel çalışabileceklerdir. Bu uygulama 30 Ocak 2011 tarihinde başlayacaktır.

Kanunun 7. Maddesi ile ilgili verilen iptal kararı ise hekimlerimizin özel sağlık kuruluşları arasında herhangi bir sınırlamaya bağlı olmaksızın çalışabilecekleri sonucunu ortaya koymuştur.

Anayasa Mahkemesinin  Kararına ve  Kanuna göre öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açması veya özel sağlık kuruluşlarında çalışması mümkün bulunmamaktadır.  Bu uygulama 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren başlayacaktır. 

(T.C Sağlık Bakanlığı Açıklaması/www.saglik.gov.tr)

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir