SGK Emeklilik

Almanya’da çalışmış veTürkiye’ye dönmüş vatandaşlarımız Alman SG mevzuatına göre 2. ayak emeklilik sistemi kapsamında “İşletme Emekli Aylığı” hakkından nasıl yararlanabilirler?

F. Almanya’da zorunlu Sosyal Sigorta Kurumları (DRV) dışında, özellikle büyük ölçekli firmalarda “İşletme Emekli Sandıkları” (Betriebliche Altersversorgungskasse)  bulunmaktadır. Maden işkolunda (Bergbau) faaliyet gösteren firmaların çoğunda işletme emekli sandığı kurulmamıştır. Bu sandıklar, işçinin hiçbir katkısı olmaksızın sadece işverenin yaptığı ödemelere bağlı olarak, gerekli şartları haiz sigortalılara (vefatı halinde eş ve çocuklara) Alman Zorunlu Emeklilik Sigortası’ndan bağlanan emekli aylığından/dul-yetim aylığından ayrı olarak düşük meblağlı da olsa bir işletme emekli aylığı/dul-yetim aylığı bağlamaktadırlar. www.isakarakas.com

İşletme Emekli Sandıkları’ndan hak elde edilebilmesi için aranan şartlar genel olarak aşağıdaki gibidir:

-Çalışılan firmada “İşletme Emekli Sandığı” kurulmuş,
-Aynı firmada aralıksız en az 10 veya 12 yıl çalışılmış (Federal Posta İdaresi,    
-Federal Demir Yolları,  Belediyeasi  ve  Hastanelerde aralıksız 5 yıl), bu sürelerde  
-sandık kapsamına alınmış ve
-İşten ayrıldığında 35 yaş doldurulmuş olmalıdır.

İnşaat işkolunda çalışanların, varsa hem çalıştığı firmaların işletme emekli  sandığından, hem de İnşaat İşkolu Ek Emeklilik Sandığı’ndan  (Zusatzversorgungskassen im Baugewerbe) emekli aylığı alabilmeleri  mümkündür. Bunun için;

 -Değişik inşaat firmalarında en az toplam 220 ay (18 yıl 4 ay) veya
 -Aynı inşaat firmasında aralıklı da olsa en az 10 yıl çalışmış olmak
      gerekmektedir.www.isakarakas.com

İşletme Emekli Sandığı’ndan hak talebi için, sigortalının kendisinin; ölümü halinde ise, eşin ve/veya hak sahibi çocukların ilgili İşletme Emekli Sandığı’na bir dilekçe ile başvurmaları ve başvuru dilekçesi ile birlikte Zorunlu Alman Emeklilik Sigortası’ndan aylık bağlandığını veya prim iadesi yapıldığını ya da Türk sosyal sgorta mevzuatına göre tarafına aylık tahsis edildiğini gösterir belgelerin birer fotokopilerini de göndermeleri gerekmektedir(ÇSGB).

www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir