Sendika-İstihdam

AB, 2017'ye kadar Çalışma hayatına yönelik kullanılmak üzere Türkiye'ye 657.590.000 Euro ayırdı

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Katıldığı Topluluk Programları

 

(2000-2006 yılları)

İstihdamı Teşvik Tedbirleri Programı; Avrupa İstihdam Stratejisi’nin ileriye dönük olarak geliştirilmesini, bilgiye dayalı ve rekabetçi bir AB oluşturulmasının gereği olarak iş imkanlarının yaratılmasını amaçlayan program, bu alanda ortaya koyulmuş başarılı örneklerin yaygınlaştırılmasını da desteklemiştir.

Avrupa Komisyonu İstihdam ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen program 2001-2005 yılları arasını kapsamış, toplam 55 milyon Euro bütçesi olan programın Türkiye’deki irtibatını Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü yapmıştır.

 

Sosyal Dışlanma ile Mücadele Programı; AB’nin sosyal dışlanma ile mücadele stratejisi temelinde toplumdaki dezavantajlı grupların toplumla entegrasyonunu destekleyecek projelerin hazırlanmasını amaçlayan program 2002-2006 yıllarını kapsamış, toplam 75 milyon

Euro bütçesi olan program Avrupa Komisyonu İstihdam ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. Türkiye’deki irtibat kuruluşu görevini ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı yapmıştır.

Ayrımcılıkla Mücadele Programı; temel amacı ayrımcılık konularında kamu duyarlılığını artırmak ve bu tür çalışmaları teşvik etmek olan program kapsamında ayrımcılık alanında uygulanan etkili politikaların ve elde edilen deneyimlerin paylaşımı öngörülmüştür.

2001-2006 dönemini kapsayan ve yaklaşık 98 milyon Euro bütçesi olan program Avrupa Komisyonu İstihdam ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.

Türkiye’deki irtibat kuruluşu görevini ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı yapmıştır.

Kadın-Erkek Eşitliği Programı; ekonomik, siyasal ve sosyal hayatın tüm alanlarında kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik faaliyetlere katkıda bulunmayı amaçlayan program kapsamında ortak bir veri tabanı kurulması ve taraflarla ortak projeler gerçekleştirilmesi desteklenmiştir. Avrupa Komisyonu İstihdam ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen program 2001-2005 dönemi için toplam 50 milyon Euro bütçeye sahip olmuştur.

Türkiye’deki irtibat kuruluşu görevini ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı yapmıştır.

 

(2007-2013 yılları)

 

Progress Topluluk Programı (2007-2013): Avrupa Birliğinin Sosyal Politika ve İstihdam alanındaki mevzuatına ilişkin uygulamaların projeler vasıtası ile desteklenmesini ve böylece üye ve aday ülkelerde bu alandaki uygulamaların geliştirilmesini sağlamak amacıyla  oluşturulmuş bir programdır. Avrupa Topluluğu tarafından, Program çerçevesinde açılacak proje tekliflerini desteklemek amacıyla 7 yıllık bir süreçte 657.590.000 Euro luk bir meblağ ayrılmıştır. Program aşağıda belirtilen 5 ana alanda açılan proje tekliflerini mali açıdan desteklemektedir.

v     İstihdam

v     Sosyal Koruma ve İçerme

v     Çalışma Koşulları

v     Ayrımcılık ve Farklılaştırma

v     Cinsiyet Eşitliği

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir