İnsan Kaynakları

7 yeni meslek standardı belirlendi.

Mesleki Yeterlilik Kurumundan: ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan yedi meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

             Dayanak

             MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 3 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 RG:9.8.2011

E K L E R
1. NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
2. NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
3. Isıl İşlemci (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
4. Isıl İşlemci (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
5. Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
6. Seyahat Acentası Satış Görevlisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
7. Transfer Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir