Vergi Rehberi

6111 sayılı kanun ile ilgili bazı gelişmeler

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 27 Haziran 2011 tarihinde yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki” 6111 sayılı kanun iç genelgesi ile uygulamada yaşanan bazı sorunlar ile duraksamaların giderilmesi sağlanmıştır.
Söz konusu sirkülerde de vurgulandığı üzere 6111 sayılı kanunun 2’nci maddesi ile kesinleştiği halde süresinde ödenmeyen amme alacaklarının herhangi bir ihtilaf yaratılmadan belli bir ödeme planına bağlanarak ödenmesine imkan vermek suretiyle Hazine’ye intikalinin sağlanması amaçlanmıştır. Buna göre;
* Kanundan faydalanmak için süresinde bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükelleflerin üçüncü taksit ödeme süresi sonuna kadar borçlu oldukları diğer vergi dairelerine yazılı başvurmaları halinde bu başvuruları kabul edilecek. Bilindiği üzere üçüncü taksit ödeme süresi sonu 30 Eylül 2011’dir. Bu olanaktan süreksiz yükümlülükten kaynaklanan borçları için herhangi bir vergi dairesine yazılı olarak başvuran mükellefler de yararlanabilecekler.
* Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresinden başvuruda bulunan ve borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle kendilerine “yapılandırılacak borç bulunamadı” mesajı gönderilen mükelleflerin sistemde mevcut başvurularının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi tarafından ilgili vergi dairesine aktarılması halinde mükelleflerle süratle irtibata geçilecek ve 6111 sayılı kanun hükümlerinden yararlanma başvurularına ilişkin 30 Eylül 2011 tarihine kadar söz konusu kanun hükümlerinden yararlanma isteklerine yönelik irade beyanları kabul edilecek.
* Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi üzerinden, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması amacıyla başvuruda bulunduğunu belirten kanuni temsilcilerin bu yöndeki iradelerini 30 Eylül 2011 (bu tarih dahil) tarihine kadar borçlu oldukları vergi dairelerine yazılı olarak bildirmeleri koşuluyla sistem üzerinden gerekli sorgulamaları yapılarak tüzel kişilik borçları da yeniden yapılandırılacak.
* Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin ikincil sorumluluklarından kaynaklanan borçlarının yapılandırılması amacıyla 30 Eylül 2011 tarihine kadar ilgili vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde bu durum Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile mükelleflerin ve sorumluların başvuruda bulunup bulunmadıklarına ilişkin gerekli sorgulama yapılmak suretiyle başvuruda bulunduklarının tespiti halinde bu borçların 6111 sayılı kanunun 2’nci maddesi kapsamında yapılandırılması mümkün olacak. Bilindiği üzere 6111 sayılı kanunun 2’nci maddesi kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeyi içermektedir.
* 6111 sayılı kanunun 3’üncü maddesinde yer alan “kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları” için kanun hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunan borçlulardan kesinleşmiş borcu olanlar 30 Eylül 2011 tarihine kadar kesinleşmiş borçlarla ilgili düzenlemeler çerçevesinde yapacakları başvuruları kabul edilecek.
Diğer yandan 6111 sayılı kanun hükümlerine göre yeniden yapılandırılma kapsamında başvuruda bulunanların, söz konusu durumları nedeniyle dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Bu nedenle borçluların kanundan yararlandıkları borçları ile ilgili dava açmayacakları, açtıkları davalardan da vazgeçtikleri yönündeki beyanlarının yazılı olarak alınması gerekmektedir.
* Tutuklu veya hükümlü olan bazı mükelleflerin 6111 sayılı kanundan yararlanmaya ilişkin dilekçelerinin başvuru süresinin son günü olan 31 Mayıs 2011 tarihinden önce (bu tarih dahil) ceza infaz kurumuna vermelerine rağmen bu dilekçelerin bağlı oldukları vergi dairelerine başvuru süresinden sonra intikal etmesinden kaynaklanan duraksama uygulamada tartışmalara neden olmuştur.
Bu konuda ortaya çıkan duraksamalar 27 Haziran 2011 tarihli sirkülerle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çözüme kavuşturulmuştur. Buna göre dilekçelerin ceza infaz kurumu kayıtlarına alındığı tarih, bu tarih belli değilse ceza infaz kurumunun; ilgili dilekçenin vergi dairesine gönderilmesine ilişkin yazı tarihinin 31 Mayıs 2011 tarihinden önce (bu tarih dahil) olması halinde bu taleplerin süresinde yapılmış başvuru olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
6111 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve yapılandırılan tutarları peşin ödeme seçeneğini tercih ederek ödemek isteyen borçluların 30 Haziran 2011 tarihine kadar ödemeleri gereken tutarları 1 Ağustos 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar bir aylık geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri gerekmektedir.

Veysi SEVİĞ/İTO GAZETESİ/15.7.2011

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir