Teşvik İşlemleri

6 Bölgeli SGK Sigorta Prim teşviğinden faydalanmada hangi tarih esas alınacak?

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğin 14 . maddesinin;-3. fıkrasında,“Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, tamamlama vizesi tarihinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır. Uygulamanın ilk başladığı ay esas alınarak teşvik belgesinde kayıtlı azami destek oranının aşılmaması kaydıyla belgede belirtilen süre kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir.”

 -9. fıkrasında ise, “Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen sigortalılar için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi yatırıma başlama tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçlarının inşasına yönelik yatırımlar da bu kapsamda değerlendirilir. Uygulamaya, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak üzere ödemeye esas bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır.” hükümleri yer almaktadır. Bu bağlamda, bahse konu destekten

-Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında veya büyük ölçekli ya da stratejik yatırımlardan dolayı, teĢvik belgesinin tamamlama vizelerinin yapılmasının ardından, teĢvikten yararlanacak olan iĢyerlerine iliĢkin bilgilerin Ekonomi Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda bildirildiği tarihi takip eden ay başından,

-Gemi yatırımlarından dolayı, Ekonomi Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmek kaydıyla teĢvik belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden ay başından başlanılarak yararlanılabilecektir.

Diğer taraftan, 2012/1 sayılı Tebliğin geçici 1.nci maddesinde yer alan,Bu Tebliğin hükümleri, Kararın lehe gelen hükümleri açısından 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.” hükmüne istinaden, gemi inşa yatırımları dolayısıyla düzenlenen teĢvik belgelerinin 1/1/2012 tarihinden sonra düzenlenmiş olması halinde, teşvik belgesi üzerinde söz konusu desteğin yer alması kaydıyla bahse konu destekten geriye yönelik olarak da yararlanılması mümkün olacaktır.

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir