Teşvik İşlemleri

6 bölgeli SGK Sigorta Prim Desteğinden Yararlanabilmesi İçin düzenlenecek "APHB"

6 bölgeli SGK Sigorta Prim Desteğinden Yararlanabilmesi İçin düzenlenecek Aylık prim ve hizmet belgelerinin SGK’ya  16322/26322 sayılı kanun numarası seçilerek yasal süresi içinde gönderilmesi gereklidir.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kurumumuza 16322/26322 sayılı kanun numarası seçilerek yasal süresi içinde gönderilmesi Bahse konu destekten yararlanılabilmesi için,

1- Tamamlama vizesi yapılmış olan işyerlerinden 1, 2, 3, 4 ve 5. bölgelerde kurulu bulunan işyerleri ile hangi bölgede kurulu olduğu üzerinde durulmaksızın gemi inşa yatırımlarına ilişkin işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 16322 sayılı,

2- Tamamlama vizesi yapılmış olan işyerlerinden 6. bölgede kurulu bulunan işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 26322 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi geçirildikten sonra Kurumumuza gönderilmesi halinde söz konusu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Kapsama giren işverenlerce, söz konusu destekten yanlış veya yersiz yararlanılmasının önüne geçilmesi amacıyla, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında veya büyük ölçekli ya da stratejik yatırım yapmış olan işyerlerine ilişkin Ekonomi Bakanlığınca İşverenler Prim Daire Başkanlığına intikal ettirilen bilgiler, anılan Başkanlığımızca Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecek ve anılan Genel Müdürlüğümüzce de söz konusu bilgiler Kurum veri tabanına kaydedilecektir.

Bu bağlamda, söz konusu bilgilerin sisteme kaydedilmesi halinde, kapsama giren işverenlerce aylık prim ve hizmet belgelerinin 16322/26322 sayılı kanun numarası seçilerek gönderilmesi mümkün olacaktır. Dolayısıyla kapsama giren işverenlerce, bahse konu destekten yararlanmak amacıyla sosyal güvenlik il müdürlüklerimize/sosyal güvenlik merkezlerimize müracaat edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Daire Başkanlığımıza intikal ettirilen bilgiler, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine intikal ettirilecek ve ilgili il müdürlüğümüzce/merkezimizce de söz konusu destekten yararlanılabilecek sigortalılara ilişkin yukarıda yer alan bilgiler işverenlere resmi bir yazı ile bildirilecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir