Memur Rehberi

2013 yılında memur-denetmen-müfettiş harcırahları ne kadar oldu???

1- Memur Harcırahları yolluk ve gündelikleri 2013

    2012 Harcırahı 2013 Harcırahı
a) Ek göstergesi 8000 ve   daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 36,5 38,5
b) Ek göstergesi 5800   (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 33,5 35,5
c) Ek göstergesi 3000   (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 31 33
d) Aylık/kadro derecesi   1-4 olanlar 28 29,5
e) Aylık/kadro derecesi   5-15 olanlar 27 28,5

 

(1)6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

(2)8.5.1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanuna göre adli personel ile devlet davalarını takip edenlere verilecek yol tazminatının hesabında bu tutar esas alınır.

Ayrıca memurlar

6245 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre; geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden

buralarda ve yolda öğle (13.00) ve akşam (19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında

ve geceyi geçirenlere tam gündelik ödenir.

2) Türkiye düzeyinde bölge düzeyinde ve İl düzeyinde teftiş denetim veya inceleme yapan deneti elemanları yolluk ve harcırahı ile konaklama bedelleri müfettiş denetci denetmen harcırahları not parantez içi miktarları 2012 parentez dışı 2013 dir

  1.Dereceli Memur Harcırahı Katsayı Alınacak Harcırah Konaklama bedeli Üst sınırı Oranı Konaklama bedeli Üst sınırı miktarı Harcırah x      Üst sınır Oranı
Türkiye Düzeyinde Teftiş Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara Verilecek Harcırah (36,50 ) 38,50 1,3 (47,45) 50,05 1,5 (71,18) 75,08
Bölge Düzeyinde Teftiş Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara Verilecek Harcırah (36,50 ) 38,50 1,1 (40,15) 42,35 1,5 (60,23) 63,53
İl Düzeyinde Teftiş Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara Verilecek Harcırah (36,50 ) 38,50 0,9 (32,85) 34,65    

H – CETVELİ 2013

 

H CETVELİ    
         
10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI
   
         
         
      GÜNDELİK MİKTARI (TL)
I- Yurt İçinde Verilecek   Gündelikler (Madde : 33)    
         
A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan   51,00
  b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar,   Milletvekilleri, Kuvvet    
    Komutanları,    Jandarma  Genel  Komutanı,    Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık    Müsteşarı,    
    Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi   Genel Sekreteri, Orgeneraller,    
    Oramiraller, Yargıtay,    Danıştay,  Uyuşmazlık  Mahkemesi    ve  Sayıştay  Başkanları, Yargıtay    
    Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve   Yükseköğretim Kurulu Başkanları   46,00
         
B- Memur ve Hizmetlilerden;    
  a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar   (1)   38,50
  b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda   bulunanlar   35,50
  c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda   bulunanlar   33,00
  d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar   29,50
  e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar   28,50
         
  (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun   33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu   tutar esas alınır.    
  * 6245 sayılı Harcırah Kanununun   33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için   ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas   alınır.    
II- Arazi Üzerinde   Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)    
         
  50 nci maddenin 1, 2, 3,   4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :    
  a) Kadro derecesi 1-4 olanlar   11,50
  b) Kadro derecesi 5-15 olanlar   11,00
         
    Bu tazminattan yararlananlardan;    
         
  1) Memuriyet mahalli dışındaki   çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı   Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline   yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.    
         
  2) Bu çalışmaları dolayısıyla   arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın   yarısı ek olarak ayrıca ödenir.    

 KAYNAK:www.calismadunyasi.com(8.1.2013)

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir