Teşvik İşlemleri

100 bin işletmeye 50 bin TL limitli kredi

2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP) ile 100 bin işletmelik yeni kredi paketi açılacak. KOBİ’ler ve girişimciler finansman kaynaklarına daha rahat ulaşacak. Ar-Ge ve yenilik projelerinin ticarileştirilmesi desteklenecek.

NALAN SÖYLEMEZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, “Eğer biz Türkiye olarak gelişmiş ülkelerle rekabet edeceksek, KOBİ’lerimize sahip çıkmamız, küçük  işletmelerimizin arkasında durmamız lazım” dedi. ‘2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’nın (KSEP)’ basın toplantısında konuşan Dr. Yalçıntaş, KSEP’in Türk özel sektörü açısından son derece önemli bir belge olduğunu kaydetti. Dr. Yalçıntaş, bu belge ile KOBİ’lerin temel stratejilerinin belirlendiğini, öncelikli faaliyetlerin sıralandığını dile getirerek, KOSGEB’in bu eylem planını bütün paydaşlarıyla birlikte hazırladığını söyledi.
GELİŞMİŞ EKONOMİLER
Bugünün büyük şirketlerinin dün KOBİ olduğuna işaret eden Dr. Yalçıntaş, şunları söyledi: “Dünyadaki bütün ekonomiler özellikle gelişmiş ekonomiler, kendi KOBİ’lerine önem veriyorlar. Eğer biz Türkiye olarak gelişmiş ülkelerle rekabet edeceksek aynı ligde mücadele edeceksek, koyduğumuz hedeflerle onları geçeceksek, bizim de kendi KOBİ’lerimize sahip çıkmamız,
küçük işletmelerimizin arkasında durmamız lazım. Bu küçük işletmeleri büyütecek, onları yarının dev markaları haline getirecek planları oluşturmamız ve hayata geçirmemiz gerekir.”

* * *

Projeler ticarileştirilecek
KSEP’in uygulanmasından beklenenler:
* Teknoloji odaklı girişimciliği özendiren tedbirler artırılacak.
* İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) işyeri mekanı teminini de içeren başlangıç dönemi destekleri verilecek. İŞGEM’lerin sayısı artırılacak.
* Uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilecek ve yaygınlaştırılacak.
* Girişimcilik iş planı ödülü verilecek.
* Girişimcilik Konseyi oluşturulacak.
* KOBİ’lerin yönetim becerileri ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek üzere destekler sağlanacak.
* Ülke masaları projesi yürütülecek.
* Strateji belgesi ile KOBİ’lerin Çevreye Olan Kirletici Etkilerinin Belirlenmesi ve Gerekli Tedbirlerin Alınmasına Yönelik KOSGEB Yol Haritası oluşturulacak. Şirket kuruluş, tasfiye, iflas ve birleşme işlemleri kolaylaştırılacak.
* KOBİ’lerin bir araya gelerek ‘ortak sorunlara ortak çözümler’ üretmeleri için İşbirliği Güçbirliği Destek Programı uygulanacak.
* Hizmet sektörlerindeki KOBİ’lerin ihtiyaçları belirlenecek. Uygun destekler sağlanacak.
* KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik endüstriyel uygulamalar desteklenecek.
* Üniversite-sanayi işbirliği uygulama ve araştırma merkezleri yaygınlaştırılacak.
* Girişimcilerin finansman sorunlarını çözmek için risk sermayesi fonları sayısı artırılacak, kredi garanti sistemini yaygınlaştıracak, iş melekleri sistemi geliştirilecek. KOBİ Borsası’nın etkinliği çoğaltılacak.
* KOBİ ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran AB tarafından da benimsenen ‘Önce küçüğü düşün’ prensibi tanıtılacak.
* Başta taşıma ve yazılım olmak üzere ihraç edilebilir hizmet sektörlerinin ihtiyaçları belirlenerek bu sektörlere yönelik destekler geliştirilecek ve uygulanacak.
* KOBİ istatistikleri derlenecek ve erişime açılacak.
* KOBİ’lerin İMKB gelişen işletmeler piyasasına girişleri kolaylaştırılacak.

* * *

KOBİ’lerin zayıf yönlerini bertaraf edecek
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, KOBİ Stratejisi’ni hazırlarken, Türkiye’deki KOBİ’lerin zayıf yönlerini bertaraf edecek, güçlü yönlerini ise daha da güçlendirecek eylemler belirlediklerini söyledi. Bakan Ergün, şunları kaydetti: “Biz bu planı hazırlarken, KOBİ’leri korunması gereken bir yapı olarak değil, ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak bir alan şeklinde kurguladık. KOBİ’lerin yeniliklere açık olmak, esneklik, değişimlere çabuk uyum sağlamak, kendi alanlarında uzmanlaşma gibi günümüz ekonomisine son derece uygun özellikleri var. Bugün artık küçük olmak kesinlikle bir sorun değil, hatta çoğu zaman bir avantaj haline gelmiştir. Şunu unutmayalım ki, üretimde amaç, maksimum büyüklüğe ulaşmak değil, optimum büyüklüğe ulaşmaktır.”
KOBİ’lerin kredi temininde sorun yaşadığını anlatan Bakan Ergün, “Alternatif finansman kaynaklarından uzak kalıyorlar. KOBİ’lerin AB fonlarından ve proje odaklı desteklerden yararlanmaları için proje hazırlama ve uygulama yeteneklerini de geliştirmemiz gerek. 2011-2014 yıllarını kapsayan KOBİ Stratejimiz, bu sorunları aşma noktasında önemli bir fonksiyon icra edecek” diye konuştu. Ergün, bu yılın ikinci yarısında 100 bin işletmelik yeni bir kredi paketi daha açacaklarını belirterek, “Bunda da 50 bin liralık kredi üst limiti olacak ve geçen seferki desteklerden yararlanmayan işletmeler bu destekten yararlanacaklar” dedi. Ergün, bu kredilerin yarısının hibe olmadığını, bu kredilerin faizinin yüzde 50’sinin veya yüzde 75’inin KOSGEB tarafından karşılanan krediler olduğunu kaydetti. Bakan Ergün, girişimcilik desteği adıyla bir başka programları daha olduğunu ifade etti.

* * *

Güçlü markalar oluşturulmalı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, KOBİ’lerin yetkinliklerinin ve becerilerinin geliştirilmesi konusunun stratejilerde ikinci sırada yer almasının oldukça önemli olduğunu söyledi. Vardan şunları kaydetti: “Özellikle 2023 hedeflerimize ulaşmak açısından çok önemli bir husus olarak gördüğümüz uluslararası pazarlara açılma konusunda daha aktif stratejiler uygulamak gerekir. Sürekli değişen ve gittikçe ağırlaşan küresel rekabet koşulları altında Turquality ve şirket birleşmeleri gibi şirketlerin pazar paylarını artırmalarını ve güçlü markalar oluşturmalarını hedefleyen destek programları oldukça önemli.”
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, KSEP’in esnaf ve zanaatkarlar için çok önemli olduğuna işaret etti. Palandöken, “Biz sabırsızlıkla      bunu bekliyorduk. Bunun gerçekleşmesiyle birlikte Türkiye’deki istikrar unsurunun devamıyla, yeni girişimcilerin bu sektöre girmesiyle büyük ölçüde işsizliğin giderileceği ve sermaye birikimlerinin ekonomiye direkt akabileceği bir sistemin gerçekleşebileceğinin planı bu…” dedi.

* * *

5 stratejik alanda 83 eylem ve proje
KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP) kapsamında, KOSGEB koordinasyonunda ilgili tarafların katkılarıyla, 2011-2013 yılları arasında 5 stratejik alanda toplam 83 eylem ve proje gerçekleştirilecek. Planda, 5 stratejik alan, “Girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi”, “KOBİ’lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi”, “İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde KOBİ’lerin gözetilmesi”, “KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi” ve “KOBİ’lerin ve girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması” olarak sıralandı. Kaynak:ito.org.tr

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir