Genel Sağlık Sigortası

10 soruda genel sağlık sigortası

Ülkemiz için yeni bir uygulama olan ve sosyal güvenlik reformunun en önemli ayağını oluşturan Genel Sağlık Sigortası (GSS) hakkında okurlarımızdan çok sayıda soru alıyoruz. Bu yazımızda bu sorulara cevap vermeye çalışacağız.
1- GSS nedir?

GSS, adıyla müsemma olarak hem nüfusun genelini, hem de sağlık sorunlarının genelini sigorta kapsamına alan bir sistem. GSS sisteminin dışında, ikameti Türkiye’de olmayanlar, askerlik hizmetini yapanlar ve tutuklularla mahkumlar kalmaktadır. Son iki grubun sağlık hizmetleri ise devlet tarafından ayrıca karşılanacak.

2- GSS ne zaman uygulanmaya başlanacak?

 Şu an aile hekimliğinin uygulandığı 24 ilde sistem 1 Ekim 2008 tarihinde, diğer illerde ise iki yıl içerisinde tamamen hayata geçmiş olacak.

3- GSS’den kimler ücretsiz yararlanacak?

18 yaşın altındaki tüm nüfus, sosyal güvence aranmaksızın GSS sisteminde olacak. Ayrıca eğitim gören çocuklar orta öğretim için 20, yüksek öğretim için 25 yaşlarına kadar GSS kapsamında yer alacaklar. Diğer taraftan bir ailede kişi başına düşen net gelir asgari ücretin üçte birinden (213 YTL) az ise bunların primi devlet tarafından ödenecek.

Memurlar, işçiler ve kendi nam ve hesabına çalışanlar GSS primi kesilmek suretiyle sisteme dahil edilecekler. Yeşil kart uygulaması 1 Ekim 2008’den itibaren iki yıl daha devam edecek. Ancak daha sonra bunlar, gerekli şartları taşıyorlarsa GSS sistemine ücretsiz dahil olacaklar.

4- Hangi sağlık hizmetleri ücretsiz olacak?

Sigortalı olsun veya olmasın herkes acil durumlarda, salgın hastalık, iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında her türlü sağlık yardımlarından ücretsiz yararlanacaklar. SGK ile anlaşması bulunmayan sağlık kuruluşları da bu tür durumlarda kişinin sağlık güvencesini sorgulamaksızın ücretsiz yardım yapacak.

5- Hastanelerde memur, işçi veya Bağ-Kur’lu ayrımı olacak mı?

Şimdiye kadar sağlık güvencesi açısından SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur ayrımı vardı ve sağlık kurumlarında size hangi sosyal güvenceye sahip olduğunuz sorulurdu. Bundan sonra ise hastanelerde sadece T.C. kimlik numaranız sorulacak.

6- GSS ile bundan sonra ödenecek yeni sağlık hizmetleri neler?

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili muayene, tetkik ve tahliller ile dişle ilgili operasyonlar (özel kuruluşlar için yeni); koruyucu sağlık hizmetleri ile bağımlılıkla mücadele; 23-39 yaş arası evli bayanların iki denemeye kadarki tüp bebek masrafları bundan sonra SGK tarafından belirli oranlarda karşılanacak.

7- SGK tarafından ödenmeyecek sağlık hizmetleri nelerdir?

Tamamen estetik amaçlı cerrahi müdahale ve diş tedavileri, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmeyen hizmetler, yabancı ülke vatandaşlarının GSS’den önceki kronik rahatsızlıkları SGK tarafından ödenmeyecek.

8- Staj süresi nedir ve yeni sistemde nasıl uygulanacak?

Staj süresi, sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başlamadan önce prim ödenmesi gereken süreyi ifade eder. Bu süre SSK’lıların kendileri için 90, eş ve çocukları için 120 gün, Bağ- Kur’lularda ilk tescil için 240 gün, ikinci tescilden itibaren 120 gün olarak uygulanmaktaydı. Memurlar için böyle bir bekleme süresi bulunmuyordu. 1 Ekim’den sonra ise bu süreler herkes için 30 gün olarak uygulanacak.

9- Şu an sürmekte olan tedavilere GSS sonrası devam edilecek mi?

Şuan başlamış olan tedaviler, herhangi bir kesinti olmaksızın devam edecek ve bunlardan dolayı hastaya ilave bir külfet gelmeyecek.

10- Tedavi için yurtdışına kimler gidebilecek?

 GSS ile birlikte, istisnasız tüm sigortalılar yurt içinde tedavisinin yapılamadığının tespit edilmesi üzerine yurtdışına tedavi için gönderilebilecek. Bu konuda işçi, memur, esnaf, çiftçi vs. ayrımı kalkıyor.

Saadettin ORHAN/BUGÜN/03.07.08
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir