SGK Emeklilik

Gerçekdışı (sahte) evraklarla borçlanma yapanlar hakkında SGK'nın yapacağı işlemler

1.GİRİŞ: Hizmet borçlanmalar emeklilik için büyük avantajlar sağlamaktadır. Özelikle yurtdışı borçlanması bu bakımdan büyük ehemmiyet arz etmektedir.  Yurtdışı borçlanması için;   18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler Türk vatandaşı iken yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde […]

SGK Emeklilik

SGK'dan Yurtdışı Sigorta Borçlanmalarına ilişkin devrim niteliğindeki uygulama değişikliği

 SGK, 02/05/2014 tarihinden itibaren Yurtdışı Sigorta Borçlanmalarına (3201 sayılı Kanun) ilişkin Türk lirası olarak bildirilen borçlanma tutarlarının tahsilatını, işletime açılan on-line tahsilat sistemi üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Döviz olarak tahakkuk ettirilen meblağların tahsilinde yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması için 14/07/2014 tarihli ve 2014/19 sayılı Genelge ile 08/05/2008 tarihinden önce yurtdışı borçlanma talebinde bulunanlardan, borç tahakkuku yapılmış olanların […]