İşçi Alacak ve Tazminatları Yargı Kararları

Yargıtay'a Göre;Yaş düzeltmelerinde en önemli şart

    Davacı Ahmet … ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada …. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 1/2/2008 günlü ve 2008/58-9 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 16/9/2009 gün ve Hukuk-2009/205603 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:YARGITAY KARARI Davacı vekili […]