SGK Emeklilik

Öğretim Üyelerinin Yaş Sınırından Emekliği-1

 1.Giriş: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 30 uncu Maddesinde “Öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir.” denilmektedir. Ancak söz konusu kanunda öğretim üyesi dışında kalan öğretim elemanlarının emeklilik yaş haddi ile ilgili bir madde yer almamaktadır.  Yazımızın konusu, öğretim üyelerinin emeklilik yaş sınırı, yaş sınırına bağlı olmadan çalıştıkları istisnai […]