Yabancılar Rehberi

Yabancıların genel sağlık sigortasından mahrum kalmaması için DİKKAT

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin yedinci fıkrasında 6486 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile 29/5/2013 tarihinden itibaren; Ülkemizde öğrenim gören bütün yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim gördükleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren üç ay içerisinde sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yazılı talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı tescil işlemleri yapılmaktadır. 29/5/2013 tarihinden sonra ilk […]