Yabancılar Rehberi

Yeni Yabancılar Kanunun Yasalaşan Tam Hali

Yeni Yabancılar Kanunun Yasalaşan Tam Hali:28/7/2016 Tarih ve 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu 13/08/ 2016 Tarihli ve 29800 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek […]