Genel Sağlık Sigortası

SGK'dan Uçak Parası nasıl alınır

SGK, Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yerleşim yeri dışına yapılan sevklerde yol, gündelik ve refakatçı giderlerine ilişkin işlemler Sağlık Uygulama Tebliğinin “2.6 – Yol ve gündelik giderleri” başlığı altında yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu Tebliğin “2.6.1.B-4 – Mutat taşıt dışı araç ücretleri” başlıklı maddenin 4. fıkrasında “Tarifeli uçak için ibraz […]