Yargı Kararları

Yargıtaya göre:trafik kazası yapan şoföre tazminatsız işten çıkış

Y.22. Hukuk Dairesi: Trafik kazası sonucu işvereni 30 günlük ücreti ile karşılanmayan maddi zarara uğratan şoför işçinin sözleşmesinin 4857 sayılı Kanun’un  25/2-h-ı maddeleri gereği haklı sebeple   feshedilmesinin yerinde olduğuna hükmetti. İşte  “İçtihat Metni”A   1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının tüm temyiz itirazlarının reddi ile davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında […]