İnsan Kaynakları

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında SGK'ya yerleştirilenler DİKKAT

 Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Kurumumuza yerleştirilen adaylardan atamalarına esas olmak üzere istenen belgeler; 1- Atama Başvuru Formu (Ek-1) 2- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği. (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumca tasdik edilmiş sureti kabul edilir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir. (Ortaokul ve/veya lisede hazırlık okunmuş ya da yüksek […]