Genel Sağlık Sigortası

SGK, Yurtdışı tedavi rapor teyidinde işkenceye dönen tek hastaneden vazgeçti

 Yurt içinde tedavileri yapılamayan genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ilgili hastanelerden almış oldukları “Yurtdışına Tedaviye Gönderileceklere İlişkin Sağlık Kurulu Raporu” (EK-2/E-1) formatına uygun olarak düzenlenen raporlar, SUT’un 2.5.3.A-1 maddesi hükmü gereği sadece Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından teyit edilmesi zorunlu iken bu hastaneye ilave olarak yaşanan yoğunluğun azaltılabilmesi için […]