Yargı Kararları

İşçinin cebinde kıl bulunması işten çıkarılması için geçerli bir sebep

Yargıtaya göre ambalajı yapılan ve hijyen olması gereken gıda ürününde bulunan kılın, işçiye ait olduğunun saptanamaması feshi haksız kılsa da, işçinin dolabında ve cebinde kıl bulunması, hijyen kuralları dikkate alındığında işyerinde olumsuzluklara yol açan bir davranış olup, iş sözleşmesinin feshi geçerli nedene dayanmaktadır.İşte kararın ayrıntısı;  Davacı,  feshin  geçersizliğine  ve  işe  iadesine  karar  verilmesini istemiştir.Yerel mahkeme, […]

Genel

Memurlar için Adım Adım Milletvekili olma kılavuzu

Memurlar için Adım Adım Milletvekili olma kılavuzu:  Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 6 Ocak 2015 tarihli ve 29228 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6 No. lu Kararında; 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin dört yılda bir yapılacağı öngörülmüş olduğu; […]