Genel Sağlık Sigortası

Danıştay'ın SUT iptali ile birlikte SGK Sağlık Uygulamalarını nasıl yürütecek

Danıştay 15. Dairesinin 12/11/2014 tarihli ve E.2013/8369 sayılı kararı ile; 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı R.G’de yayımlanan SUT’un “4.2.36 maddesinin 1., 2. ve 3. fıkraları, 4.2.40 maddesinin 1. fıkrası ve eki EK-4/F’nin 36. maddesinin” yürütümü durdurulmuştur. SGK bu karara istinaden  10/04/2015 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddelerini  aşağıdaki  şekilde  uygulama kararı aldı: 1.Ayakta Tedavide Sağlık […]

Genel Sağlık Sigortası

SGK Sağlık uygulamalarında yeni yapılan değişikliklerler neler değişti

SGK, 24/12/2014 tarihinde R.G.’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde düzenlemeler yaptı. Bu yeni düzenlemeler aşağıda değişikliklere yol açtı: Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği ile Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler, Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler, Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna […]