Genel Sağlık Sigortası

SGK Sağlık uygulamalarında yeni yapılan değişikliklerler neler değişti

SGK, 24/12/2014 tarihinde R.G.’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde düzenlemeler yaptı. Bu yeni düzenlemeler aşağıda değişikliklere yol açtı: Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği ile Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler, Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler, Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna […]

Genel Sağlık Sigortası

SGK Sağlık uygulamalarında yeni yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişikliğe ilişkin açıklamalar

İSA KARAKAŞ :25/07/2014 günü “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de değişiklik yapıldı. Bu değişiklik  bugün (7/8/2014) itibariyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile ilgili aşağıda hususlar önem taşımaktadır.WWW.isakarakas.com Söz konusu Tebliğin; 1) “4.1.3 – İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi ” başlıklı maddesinin (9) uncu fıkrasında; “Sağlık raporları, SUT değişikliği olması halinde […]