Yabancılar Rehberi

Yabancıların 2016 yılı çalışma izin harçları artırıldı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen 2016 yılı harç miktarları aşağıda gösterilmiştir. ÇSG Bakanlığınca 2015 yılı içinde bildirimde bulunulmuş ve işverenler tarafından ödemesi gerçekleştirilememiş olan çalışma izni harçlarının aşağıda belirtilen 2016 yılı miktarları üzerinden ödenmesi gerekmektedir. 1 yıla kadar (1 yıl dahil): 191,00 TL 3 yıla kadar (3 yıl dahil) : 575,40 TL Süresiz […]