İşçi Alacak ve Tazminatları

4/1-a'lıların Sigortalılığı

İsa KARAKAŞ SGK BAŞMÜFETTİŞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı     I.GİRİŞ Kanunla kurulu bulunan  işçilerin SSK’sı, memurların-T.C Emekli Sandığı, esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanların-Bağ-Kur’u 20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanun[1]  ile  yeni  kurulan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı”na  devredilerek ortadan kaldırılmıştır[2].  Diğer yandan anılan kurumlara ilişkin farklı sosyal sigorta ve sağlık  uygulamaları da […]