Genel Sağlık Sigortası

Üvey Çocuklar SGK sağlık yardımlarından nasıl faydalanır

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurun evlendiği kişinin daha önceki birlikteliğinden olan ve 657 sayılı Kanunun 209. maddesi gereğince memur üzerinden tedavi yardımlarından faydalandırılan çocuklar, söz konusu sigortalıların tedavi yardımları SGK tarafından genel sağlık sigortası kapsamına devredildiği tarihten itibaren aynı hak ve hükümler çerçevesinde sağlık yardımlarından faydalandırılmaları sağlanmıştır. Buna göre; 1. 5510 sayılı Kanunun geçici […]