Genel Sağlık Sigortası

SGK, Elektronik imzayı zorunlu hale getirecek

SGK, Elektronik imza istiyor: E-reçete uygulamasına 01.07.2012 tarihinde başlanılmıştır. 15.01.2013 tarihi itibariyle de zorunlu olmuştur. Kurum tarafından bedelleri karşılanan tüm reçetelerin ancak % 85’i e-reçete olarak düzenlenmektedir. Ancak bir kısım sağlık hizmeti sunucularının MEDULA-Eczane sisteminin düzenli çalışmasına rağmen e-reçete üretmedikleri tespit edilmiş olup konu hakkında gerekli çalışmalar yapılmaktadır. E-reçete uygulaması ile ilgili Kurum web servislerinde yayımlanan tüm duyurularımız geçerlidir. Elektronik ortamda […]